Розділи порталуПогода

КП «Корюківкаводоканал» повідомляє своїх споживачів про намір зміни тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення

28.12.2019

Централізоване водопостачання:

 м.Корюківка за 1 метр кубічний 17 грн.38 коп. з урахуванням ПДВ 20% (Для всіх категорій споживачів);

с.Наумівка за 1 метр кубічний 17 грн.38 коп. з урахуванням ПДВ 20% (Для всіх категорій споживачів);

Централізоване водовідведення :

м.Корюківка за 1 метр кубічний 49 грн.42 коп. з урахуванням ПДВ 20% (Для всіх категорій споживачів);

с.Наумівка за 1 метр кубічний 27грн.42 коп. з урахуванням ПДВ 20% (Для всіх категорій споживачів);

Структура собівартості діючого тарифу  з централізованого водовідведення
по КП «Корюківкаводоканал»

п\п

Найменування показників Один.

виміру

 
Всього грн.на

м3

Питома

вага %

1 Повна планова собівартість всього: грн. 4 634 228,08 36,52  
2 Прямі витрати, в тому числі: грн. 2 032 086,79 16,01 36,5
3 електроенергія грн. 33 411,79 0,26 0,6
4 матеріали для забезпечення технологічного процесу (хімреагенти) грн. 1 998 675,00 15,75 35,9
5 Прямі матеріальні витрати: грн. 773 094,97 6,10 13,9
6 оплата праці виробничого персоналу грн. 628 245,80 4,95 11,3
7 поточний ремонт основних засобів виробничого призначення грн. 144 849,17 1,15 2,6
8 Інші прямі витрати грн. 138 214,07 1,09 2,5
9 відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу грн. 138 214,07 1,09 2,5
10 амортизаційні відрахування грн.
11 Загальновиробничі витрати, всього: грн. 776 137,66 6,12 14,0
12 електрична енергія грн. 12 561,60 0,11 0,3
13 оплата праці апарату управління цехами, дільницями грн. 537 004,33 4,23 9,6
14 відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для апарату управління цехами грн. 118 140,95 0,93 2,2
15 Інші витрати грн. 108 430,78 0,85 1,9
16 Адміністративні витрати, всього в т.ч.: грн. 739 169,67 5,82 13,3
17 Оплата праці управління підприємством грн. 548 988,77 4,33 9,9
18 відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для апарату управління підприємства грн. 120 777,53 0,95 2,2
19 Інші витрати грн. 69 403,37 0,54 1,2
20 Витрати із збуту, всього в т.ч.: грн. 175 524,92 1,38 3,1
21 оплата праці персоналу, що здійснює збут грн. 118 995,76 0,94 2,1
22 відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для персоналу, що здійснює збут грн. 26 179,06 0,20 0,5
23 Інші витрати грн. 30 350,10 0,20 0,5
24 Інше: грн.
25 Собівартість 1м3 грн.   36,52 83,3
Собівартість 1м3  с.Наумівка грн.             20,77  
26 Рентабельність %
27 Прибуток грн.      
  ПДВ     7,30 16,7
  ПДВ   с.Наумівка                 4,15  
28 Тариф     43,82 100
Тариф               24,92  
29 Довідково
30 Реалізація послуг (водопостачання) м3 126 9000    

Структура собівартості діючого тарифу на  централізоване водопостачання
по КП «Корюківкаводоканал»

п\п

Складові тарифу Один.

виміру

     
Рівень витрат в

грн.

Рівень витрат на 1м3в грн. Питома

вага у %

1 Повна планова собівартість всього: грн. 6 275 959,02 13,92  
2 Прямі витрати, в тому числі: грн. 912 226,04 2,02 12,1
3 електроенергія грн. 910 070,68 2,02 12,1
4 матеріали для забезпечення технологічного процесу (хімреаг.) грн. 2 155,36 0,00 0,00
5 Прямі матеріальні витрати грн. 1 618 67,29 3,59 21,5
6 Оплата праці виробничого персоналу грн. 1 256 611,29 2,79 16,7
7 поточний ремонт основних засобів виробничого призначення грн. 362 061,00 0,8 4,8
8 Інші прямі витрати грн. 276 454,48 0,61 3,6
9 відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу грн. 276 454,48 0,61 3,6
10 амортизаційні відрахування грн.
11 Загальновиробничі витрати, всього: грн. 1 643 981,07 3,65 21,9
12 електрична енергія грн. 15 424,65 0,03 0,2
13 оплата праці апарату управління цехами, дільницями грн. 731 109,08 1,62 9,7
14 відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для апарату управління цехами грн. 160 843,99 0,37 2,2
15 Інші витрати грн. 736 603,35 1,63 9,8
16 Адміністративні витрати, всього в т.ч.: грн. 1 000 030,50 2,22 13,3
17 Оплата праці управління підприємством грн. 750 746,83 1,66 9,9
18 відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для апарату управління підприємства грн. 165 164,31 0,37 2,2
19 Інші витрати грн. 84 119,36 0,19 1,2
20 Витрати із збуту, всього в т.ч.: грн. 824 594,64 1,83 10,9
21 оплата праці персоналу, що здійснює збут грн. 645 709,48 1,43 8,6
22 відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для персоналу, що здійснює збут грн. 142 056,08 0,31 1,8
23 Інші витрати грн. 36 829,08 0,09 0,5
24 Інше: грн.
25 Собівартість 1м3 грн.   13,92 83,3
26 Рентабельність %
27 Прибуток грн.      
  ПДВ     2,78 16,7
28 Тариф     16,70 100
29 Довідково
30 Реалізація послуг (вода) м3 451 000    

Структура собівартості централізованого  водопостачання
по КП «Корюківкаводоканал» на 2020 рік

№ пп Статті витрат Один.вим. Розрахунковий на 2020 рік
всього Грн.на 1м.куб. Питома вага
1 Повна планова собівартість,всього Грн. 6707 334,74 14,48
2 Прямі витрати,в тому числі: Грн 894 326,06 1,93 11,1
3 Електроенергія грн 892 170,70 1,93 11,1
4 Матеріали для забезпечення технологічного процесу (хімреагенти) грн 2 155,36 0,00
5 Прямі матеріальні витрати грн 1 645 619,55 3,55 20,4
6 Оплата виробничого персоналу грн 1 251 077,58 2,71 15,6
7 Поточний ремонт основних засобів грн 391 514,97 0,84 4,8
8 Інші прямі витрати: грн 275 897,07 0,60 3,4
9 Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу грн 275 897,07 0,60 3,4
10 Амортизаційні відрахування грн
11 Загальновиробничі витрати,всього: грн 2 223 393,38 4,80 27,6
12 електроенергія грн 13 122,28 0,03 0,2
13 Оплата праці апарату управління цехами,дільницями грн 614 651,16 1,33 7,6
14 Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу грн 135 223,26 0,29 1,7
15 Інші витрати: грн 1 460 396,68 3,15 18,1
16 Адміністративні витрати,всього в т.ч.: грн 952 349,99 2,06 11,9
17 Оплата праці управління підприємством грн 732 971,45 1,58 9,2
18 Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу грн 161 253,72 0,35 2,0
19 Інші витрати: грн 58 124,82 0,13 0,7
20 Витрати із збуту,всього в т.ч.: грн 715 748,69 1,54 8,9
21 Оплата праці персоналу,що здійснює збут грн 508 935,07 1,10 6,3
22 Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу грн 111 965,72 0,24 1,4
23 Інші витрати: грн 94  847,90 0,20 1,2
24 Інше: грн
25 Собівартість 1м.куб грн   14,48 83,3
26 Рентабельність грн
27 Прибуток грн
28 ПДВ грн   2,90 16,7
29 Тариф грн   17,38 100,0
30 Довідково
31 Реалізація послуг (водопостачання) М.куб 463100

Структура собівартості централізованого  водовідведення
по КП «Корюківкаводоканал» на 2020 рік

№ пп Статті витрат Один.вим. Розрахунковий на 2020 рік
всього Грн.на 1м.куб. Питома вага
1 Повна планова собівартість,всього Грн. 5 909 665,42 41,18
2 Прямі витрати,в тому числі: Грн 2 653 855,50 18,49 37,4
3 Електроенергія грн 23 500,50 0,16 0,3
4 Матеріали для забезпечення технологічного процесу (хімреагенти) грн 2 630 355,00 18,33 37,1
5 Прямі матеріальні витрати грн 991 927,02 6,91 14,0
6 Оплата виробничого персоналу грн 781 456,04 5,44 11,0
5,44711,0 Поточний ремонт основних засобів грн 210 470,98 1,47 3,0
8 Інші прямі витрати: грн 171 920,33 1,20 2,4
9 Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу грн 171 920,33 1,20 2,4
10 Амортизаційні відрахування грн
11 Загальновиробничі витрати,всього: грн 933 561,22 6,51 13,2
12 електроенергія грн 13 494,92 0,09 0,2
13 Оплата праці апарату управління цехами,дільницями грн 622 602,86 4,34 8,8
14 Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу грн 136 972,63 0,96 1,9
15 Інші витрати: грн 160 490,81 1,12 2,3
16 Адміністративні витрати,всього в т.ч.: грн 918 671,62 6,40 12,9
17 Оплата праці управління підприємством грн 707 051,04 4,92 9,9
18 Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу грн 155 551,23 1,08 2,2
19 Інші витрати: грн 56 069,35 0,40 0,8
20 Витрати із збуту,всього в т.ч.: грн 239 729,73 1,67 3,4
21 Оплата праці персоналу,що здійснює збут грн 121 504,90 0,84 1,7
22 Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу грн 26 731,08 0,19 0,4
23 Інші витрати: грн 91 493,75 0,64 1,3
24 Інше: грн
25 Собівартість 1м.куб грн   41,18 83,3
26 Собівартість 1м.куб.(с.Наумівка) грн   22,85  
27 Рентабельність грн
28 Прибуток грн
29 ПДВ грн   8,24 16,7
30 ПДВ  (с.Наумівка) грн   4,57  
31 Тариф грн   49,42 100,0
32 Тариф (с.Наумівка) грн   27,42  
33 Довідково
34 Реалізація послуг (водовідведення) м.куб 143 500

Обґрунтування причин зміни тарифів

Ліцензованими видами діяльності підприємства є централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

З 1 листопада 2018 року встановлені тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення, бюджетних установ та інших споживачів для підприємства  згідно рішення виконкому Корюківської міської ради від 16 жовтня 2018 року № 390.

 • на централізоване водопостачання – 14 грн.93 коп. за 1м3 з урахуванням ПДВ;
 • на централізоване водовідведення м.Корюківка – 43 грн.82 коп. за 1м3 з урахуванням ПДВ;
 • на централізоване водовідведення с.Наумівка  – 24 грн.92 коп. за 1м3 з урахуванням ПДВ.

З 1 травня 2019 року були введені в дію  відкориговані   тарифи  на водопостачання та водовідведення для населення, бюджетних установ та інших споживачів для підприємства  встановлені Рішенням виконкому міської ради від 16 квітня 2019 року № 125 :

 • на централізоване водопостачання – 16 грн.70 коп. за 1м3 з урахуванням ПДВ;
 • на централізоване водовідведення м.Корюківка – 43 грн.82 коп. за 1м3 з урахуванням ПДВ;
 • на централізоване водовідведення с.Наумівка  – 24 грн.92 коп. за 1м3 з урахуванням ПДВ.

У цій сфері діяльності   відбулися суттєві зміни , а саме: з 1 травня 2019 року введено в дію Закон України від 09.11.2017 № 2189 – VIII  “Про житлово – комунальні послуги». З цієї дати  визнано таким, що втратив чинність Закон України від 24 червня 2004 року № 1875 –IV № Про житлово-комунальні послуги».

Згідно з вказаним Законом  визнано нову класифікацію  житлово – комунальних послуг, нову систему взаємовідносин, що виникатимуть  у процесі надання та споживання цих послуг, змінено підходи до формування тарифів на комунальні послуги та нарахування плати споживачам.

КП «Корюківкаводоканал»  проведено розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2020 рік.

Розрахунки виконано  відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою КМУ від 01.06.2011 р. № 869 ( в редакції постанови КМУ від 03.04.2019 р. № 291).

Відповідно до пункту 8 вищевказаної Постанови, ліцензіат (крім ліцензіатів, що вперше встановлюють тарифи) подає  уповноваженим органам в строк до 20 серпня кожного року заяву та розрахунки тарифів за встановленими формами. КП «Корюківкаводоканал» вперше подає розрахунки згідно зміненого законодавства.

Обсяги реалізації продукції визначені річним планом ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення погоджені виконкомом міської ради.

На зміну тарифів вплинули,  в першу чергу наступні чинники:

Електроенергія

Вартість електричної енергії станом на 31.10.2019 року за 1кВт без ПДВ 2,566663 грн. Вартість електричної енергії  врахованої в тарифі на централізоване водовідведення за 1 кВт без ПДВ 2,38990 грн. Відсоток  росту становить 7,5%;

Заробітна плата

Розрахунок заробітної плати на 2020 рік проводився відповідно до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на рівні 2 102 грн. Прожитковий мінімум  врахований в діючих тарифах 1 921 грн.;

Послуга з очищення господарсько-побутових стоків

Збільшення витрат на очищення стоків АТ «Слов’янські шпалери – КФТП». Вартість очищення стоків згідно рішення виконкому міської ради від 08 травня 2019 року № 155 ,яке введено в дію з 01 червня 2019 року становить 22,00 грн. з урахуванням ПДВ за 1м3. Вартість очищення стоків врахована в діючих тарифах 18,90 грн. з урахуванням ПДВ за 1м3.Відсоток росту становить 16,4%. При розрахунках тарифу на централізоване водовідведення враховано відсутність витрат на очищення стоків в с.Наумівка;

Прямі  планові витрати формувались підприємством окремо по кожному виду діяльності;      

Загальновиробничі витрати, які неможливо віднести прямо, розподіляються між видами діяльності , як ліцензованими, так і не ліцензованими. Розподілення цих витрат між централізованим водопостачанням та водовідведенням, внесками по ВКО, та іншою діяльністю здійснюється пропорційно плановій ( і для внесків  по ВКО) заробітній платі основного виробничого персоналу у прямих витратах;

Між централізованим водопостачанням та централізованим водовідведенням загальновиробничі витрати розподілені пропорційно прямим витратам.

Адміністративні витрати розподілені між централізованим водопостачанням та водовідведенням, внесками по ВКО, та іншою діяльністю здійснюється пропорційно плановій ( і для внесків  по ВКО) заробітній платі основного виробничого персоналу у прямих витратах;

Між централізованим водопостачанням та централізованим водовідведенням адміністративні  витрати розподілені пропорційно виробничій собівартості по факту 2018р.;

Витрати на збут розподілені між централізованим водопостачанням та водовідведенням, абонентською платою внесками по ВКО  здійснюються пропорційно плановій ( і для внесків  по ВКО) заробітній платі основного виробничого персоналу у прямих витратах.

Між централізованим водопостачанням та централізованим водовідведенням  витрати на збут  розподілені пропорційно виробничій собівартості по факту 2018р.

Витрати які не входять до собівартості:

 • суми безнадійної дебіторської заборгованості;
 • суми, що відраховуються профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;
 • суми штрафів;
 • фінансові витрати.

В розрахунку тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення прибуток та амортизація не включаються.

Розрахункові тарифи на 2020 рік становлять:

 • централізоване водопостачання – 14,48 грн. без ПДВ, 17,38 грн. за 1м3 з ПДВ;
 • централізоване водовідведення м.Корюківка – 41,18 грн. без ПДВ, 49,42 грн. за 1м3 з ПДВ;
 • централізоване водовідведення с.Наумівка – 22,85 грн. без ПДВ,     27,42 грн. за 1м3 з ПДВ

Розглянемо порівняльні таблиці:

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Населення ,

грн. за 1м3 в т.ч.ПДВ

Бюджет,

грн. за 1м3 в т.ч.ПДВ

Інші споживачі ,

грн. за 1м3 в т.ч.ПДВ

Існуючий тариф 16,70 16,70 16,70
Проектний тариф 17,38 17,38 17,38
Зростання тарифу,% 4,1% 4,1% 4,1%

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

м.Корюківка Населення ,

грн. за 1м3 в т.ч.ПДВ

Бюджет,

грн. за 1м3 в т.ч.ПДВ

Інші споживачі ,

грн. за 1м3 в т.ч.ПДВ

Існуючий тариф 43,82 43,82 43,82
Проектний тариф 49,42 49,42 49,42
Зростання тарифу,% 12,8 % 12,8 % 12, 8 %

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

с.Наумівка Населення ,

грн. за 1м3 в т.ч.ПДВ

Бюджет,

грн. за 1м3 в т.ч.ПДВ

Інші споживачі ,

грн. за 1м3 в т.ч.ПДВ

Існуючий тариф 24,92 24,92 24,92
Проектний тариф 27,42 27,42 27,42
Зростання тарифу,% 10,03  % 10,03  % 10,03  %

Аналіз результатів фінансово- господарської діяльності за базовий період , тобто за 2018 рік.

По цеху водопостачання:

Піднято води для реалізації 560,9 тис.м3.

Реалізовано споживачам 463,1 тис.м3.

Втрати води в мережах складають 89,5 тис.м.куб, або 16% до піднятого об’єму води. Реалізація населенню води за 2018 рік склала 340,4 тис.м.куб. або 60,7% від загального об’єму піднятої води.

Доходи від реалізації води за 2018 рік склали 5 238,6 тис.грн.

Собівартість реалізованої води склала 4 832,8 тис.грн., або 10,436 грн. за 1м.куб.

Відсоток відшкодування середньозваженого тарифу за 2018 рік становить 108,4%.

По цеху водовідведення:

За 2018 рік обсяг реалізації послуг з централізованого водовідведення 104,3 тис.м.куб.( в т.ч. від населення 79,8 тис.м.куб.).

Доходів від реалізації стоків 3 352,8 тис.грн.

Собівартість реалізації стоків  4201,5 тис.грн. або 40,283 грн. за 1м.куб.

Відсоток відшкодування середньозваженого тарифу за 2018 рік становить 79,8 %.

Збитки діяльності цеху водовідведення склали 848,7 тис.грн.

За 2018 рік підприємство отримало  1 100,00 тис.м.куб. збитку:

Водопостачання: + 405,8 тис.грн.;

Водовідведення: – 848,7 тис.грн.;

Інші : -657,4 тис.грн.

КП «Корюківкаводоканал»  пріоритетом в роботі є якісне надання послуг, забезпечення безперебійного надання послуг з водопостачання та водовідведення, економія енергетичних ресурсів та дотримання вимог екологічної безпеки.

Збереження існуючих тарифів унеможливлює надання підприємством якісних послуг в повному об’ємі.

Скрутний матеріальний стан не дозволяє в повному обсязі виконувати вимоги ліцензійних умов.

Шановні споживачі, всі питання , зауваження та пропозиції, щодо зміни тарифів приймаються до 08.01.2020 року за адресою:

 15300, Чернігівська обл.,Корюківський р-н.,м.Корюківка, пров.Вокзальний, 9 КП «Корюківкаводоканал»

 Інформація розміщена на сайтах:   http://kor-voda.its.org.ua

                                                            http://koryukivka-rada.gov.ua

Довідки за телефонами: 2-14-03 та 2-16-04

Орган уповноважений на встановлення тарифів: 15300, Чернігівська обл., Корюківський р-н.,м. Корюківка, вул.Бульварна,6 Корюківська міська рада.

                                                                     Адміністрація  КП “Корюківкаводоканал”

Мапа міста
Мапа міста
Путівник Корюківщиною
Корисні посилання

Портал об’єднаних громад України

Анонси

19 березня о 14.00 год. відбудеться засідання чергової тридцять п’ятої сесії міської ради сьомого скликання


Графік сходів громадян у населених пунктах Корюківської міської територіальної громади у 2020 році

Грудень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Лис   Січ »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031