Г.Костюк 16

Оголошення про
продовження договору оренди
нежитлового приміщення загальною площею 10,0 кв.м. в  будівлі пилорами, що розміщена за адресою: вул.Костюк Галини, 16, м.Корюківка,
Чернігівської області

 

Договір оренди нерухомого майна продовжується на підставі:

  1. Закону України “Про оренду державного та комунального майна” №157 від 03.10.2019 р. (далі по тексту – Закон №157)
  2. Постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання оренди державного та комунального майна” №483 від 03.06.2020 р. (далі по тексту – Постанова №483 та Порядок)
Назва об’єкта Частина нежитлового приміщення загальною площею 10,0 кв.м. в  одноповерховій будівлі пилорами, що розміщена за адресою: вул. Костюк Галини, 16,  м.Корюківка, Чернігівської області
Орендодавець (назва, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактна особа, контактний тел та електронна пошта) Комунальне підприємство «Благоустрій» Корюківської міської ради , код ЄДРПОУ 41766296, Чернігівська обл. м. Корюківка, вул. Костюк Галини, 16,  Міщенко Анатолій Михайлович, 0994996037, blagoustriy2017@ukr.net
Балансоутримувач (назва, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактна особа, контактний тел та електронна пошта) Комунальне підприємство «Благоустрій» Корюківської міської ради , код ЄДРПОУ 41766296, Чернігівська обл. м. Корюківка, вул. Костюк Галини, 16,  Міщенко Анатолій Михайлович,  0994996037, blagoustriy2017@ukr.net
Контактні дані (номер телефону і адреса електронної пошти) працівника балансоутримувача/орендодавця, відповідального за ознайомлення заінтересованих осіб з об’єктом оренди, із зазначенням адреси, на яку протягом робочого часу такі особи можуть звертатися із заявами про ознайомлення з об’єктом, час і місце проведення огляду об’єкта 0994996037, blagoustriy2017@ukr.net
Інформація про об’єкт оренди
Тип Переліку, до якого включено об’єкт оренди Перелік другого типу
Залишкова балансова вартість та первісна балансова вартість об’єкта  

Оціночна вартість станом на 18.05.2021 – 17 733,33 грн.

Тип об’єкта Нерухоме майно
Строк оренди / графік використання об’єкта 2 роки 11 місяців
Інформація про наявність рішень про проведення інвестиційного конкурсу або про включення об’єкта до переліку майна, що підлягає приватизації Відсутня
Інформація про отримання балансоутримувачем погодження органу управління балансоутримувача у випадках, коли отримання такого погодження було необхідним відповідно до законодавства, статуту або положення балансоутримувача Не потребує
Чи передбачається можливість передачі об’єкта в суборенду та інформація про порядок повідомлення орендодавця про укладення договору суборенди згідно р. 3 ст. 13 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” Без права суборенди
Фотографічні матеріали (наявні / відсутні) відсутні
Загальна площа об’єкта 10,0 кв.м.
Корисна площа об’єкта  10,0 кв.м.
Інформація про арешти майна / застави Відсутня
Характеристика об’єкта оренди (будівлі в цілому або частини будівлі із зазначенням місця розташування об’єкта в будівлі (надземний, цокольний, підвальний, технічний або мансардний поверх , номер поверху або поверхів) Частина нежитлового приміщення загальною площею 10,0 кв.  м. в  одноповерховій будівлі пилорами, що розміщена за адресою: вул. Костюк Галини, 16,  м. Корюківка, Чернігівської області
Технічний стан об’єкта

інформація про потужність електромережі і забезпечення об’єкта комунікаціями

Перебуває в придатному для використання стані.

3  кВт  однофазний струм.

Опалення, водопостачання та водовідведення – відсутнє.

Поверховий план об’єкта або план поверха
Інформація про те, що об’єктом оренди є пам’ятка культурної спадщини та інформація про отримання погодження органу охорони культурної спадщини на передачу об’єкта в оренди Об’єкт не є пам’яткою культурної спадщини
Інформація про стан реєстрації права власності держави (територіальної громади) на об’єкт оренди відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”

якщо пропонований строк оренди становить більше п’яти років

Інформація про цільове призначення об’єкта оренди Розміщення обладнання базової станції мобільного (стільникового) зв’язку
Інформація про наявність окремих особових рахунків на об’єкт оренди, відкритих постачальниками комунальних послуг, або інформація про порядок участі орендаря у компенсації балансоутримувачу витрат на оплату комунальних послуг – якщо об’єкт оренди не має окремих особових рахунків, відкритих для нього відповідними постачальниками комунальних послуг Орендар  бере участь у компенсації балансоутримувачу витрат на оплату комунальних послуг
Відповідно до частини 2 статті 18 Закону України Про оренду державного та комунального майна» договір оренди продовжується без проведення аукціону, як такий що продовжується вперше.
Місячна орендна плата, визначена на підставі абзацу 3 частини 7 статті 18 Закону

 

3022,51 грн

 

Інформація про нарахування / врахування ПДВ в стартовій орендній платі (враховано / нараховується до орендної плати за результатами аукціону) ПДВ не нараховується
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення розрахунків за орендовані об’єкти Орендар перераховує кошти за Об’єкт оренди:

Розрахунковий рахунок №UA973052990000026006046303144 АТ КБ «Приватбанк» одержувач КП «Благоустрій» ЄДРПОУ 41766296

 

Додаткові умови оренди
Перелік додаткових умов оренди, з переліку, що визначений абз. 4 п. 55 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна Відсутні
Дата та номер рішення про затвердження додаткових умови оренди Відсутні
Додаткова інформація
Наявність згоди на здійснення поточного та/або капітального ремонту орендованого майна під час встановлення додаткової умови оренди щодо виконання конкретних видів ремонтних робіт (поточного та/або капітального ремонту), реконструкції або реставрації об’єкта оренди із зазначенням суми і строку Ремонт за окремим зверненням орендаря
Інформація про необхідність відповідності орендаря вимогам статті 4 Закону та можливість орендаря укладати договір суборенди лише з особами, які відповідають вимогам статті 4 Закону Орендар повинен відповідати вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 4 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”.

Без права суборенди

Копія охоронного договору, – якщо об’єктом оренди є пам’ятка, а якщо об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, – також копія згоди (дозволу) на здійснення ремонту, реставрації, яка дає право на зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати Відсутній
Інша додаткова інформація, визначена орендодавцем

 

Відсутня
ukУкраїнська