Вокзальна 9

Інформаційне повідомлення про продовження договору оренди без аукціону приміщення загальною площею 106,8 кв.м. на І поверсі двоповерхової  нежитловій будівлі, що розміщене за адресою: вул. Вокзальна, 9, м.Корюківка, Чернігівської області

Договір оренди продовжується без аукціону на підставі:

  1. Закону України “Про оренду державного та комунального майна” №157 від 03.10.2019 р. (далі по тексту – Закон №157)
  2. Постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання оренди державного та комунального майна” №483 від 03.06.2020 р. (далі по тексту – Постанова №483 та Порядок)
Назва об’єкта приміщення загальною площею 106,8 кв.м. на І поверсі двоповерхової  нежитловій будівлі, що розміщене за адресою: вул. Вокзальна, 9, м.Корюківка, Чернігівської області
Орендодавець (назва, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактна особа, контактний тел та електронна пошта) Корюківська міська рада, код ЄДРПОУ 04061760, вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, Чернігівська обл., тел. (0254) 2-13-79, електронна адреса:  koryukivka.rada@gmail.com

Долбіна Людмила Михайлівна, тел. (0257) 2-13-79, 0669237287, e-mail: dolbinal@ukr.net

Балансоутримувач (назва, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактна особа, контактний тел та електронна пошта) Корюківська міська рада, код ЄДРПОУ 04061760, вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, Чернігівська обл., тел. (0254) 2-13-79, електронна адреса:  koryukivka.rada@gmail.com

Долбіна Людмила Михайлівна, тел. (0257) 2-13-79, 0669237287, e-mail: dolbinal@ukr.net

Контактні дані (номер телефону і адреса електронної пошти) працівника балансоутримувача/орендодавця, відповідального за ознайомлення заінтересованих осіб з об’єктом оренди, із зазначенням адреси, на яку протягом робочого часу такі особи можуть звертатися із заявами про ознайомлення з об’єктом, час і місце проведення огляду об’єкта Долбіна Людмила Михайлівна, тел. (0257) 2-13-79, 0669237287, e-mail: dolbinal@ukr.net

Биков Олександр Миколайович, тел. (0257) 2-15-56

Вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, Чернігівська обл.

у робочі дні з 8:00 до 16:00, обідня перерва з 13:00 до 14:00.

Інформація про об’єкт оренди
Тип Переліку, до якого включено об’єкт оренди Перелік другого типу
Інформація про договір, що продовжується Договір оренди №22/2019 від 26.03.2019 року

Орендар: Комунальне некомерційне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Чернігівської обласної ради

Балансоутримувач: Комунальне некомерційне підприємство «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради

Термін дії договору: по 26.02.2022 року.

Цільове призначення: для забезпечення та надання екстреної медичної допомоги на території Чернігівської області

Залишкова балансова вартість та первісна балансова вартість об’єкта Залишкова балансова вартість станом на 01.01.2022  – 21787,20 грн.

Первісна балансова вартість станом на 01.01.2022  – 302643,47 грн.

Ринкова вартість станом на 29.06.2021 – 198248,00 грн.

Тип об’єкта Нерухоме майно
Строк оренди / графік використання об’єкта 5 років
Інформація про наявність рішень про проведення інвестиційного конкурсу або про включення об’єкта до переліку майна, що підлягає приватизації Відсутня
Інформація про отримання балансоутримувачем погодження органу управління балансоутримувача у випадках, коли отримання такого погодження було необхідним відповідно до законодавства, статуту або положення балансоутримувача Не потребує
Чи передбачається можливість передачі об’єкта в суборенду та інформація про порядок повідомлення орендодавця про укладення договору суборенди згідно р. 3 ст. 13 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” Без права суборенди
Фотографічні матеріали (наявні / відсутні) Додається окремим файлом
Загальна площа об’єкта 106,8 кв.м.
Корисна площа об’єкта 71,2  кв.м.
Інформація про арешти майна / застави Відсутня
Характеристика об’єкта оренди (будівлі в цілому або частини будівлі із зазначенням місця розташування об’єкта в будівлі (надземний, цокольний, підвальний, технічний або мансардний поверх , номер поверху або поверхів) Нежитлове одноповерхове приміщення з восьми  кімнат, загальною площею 106,8 кв.м., робочою площею 71,2 кв.м.

Об’єкт оренди розташований в центральній частині міста Корюківка. Має окремий вхід з вулиці.

Технічний стан об’єкта

інформація про потужність електромережі і забезпечення об’єкта комунікаціями

Перебуває в задовільному для використання стані.

Забезпечене електро-, тепло- та водопостачанням та водовідведення.

Усі внутрішні електричні системи та обладнання знаходяться в діючому стані.

Поверховий план об’єкта або план поверху Додається окремим файлом
Інформація про те, що об’єктом оренди є пам’ятка культурної спадщини та інформація про отримання погодження органу охорони культурної спадщини на передачу об’єкта в оренди Об’єкт не є пам’яткою культурної спадщини
Інформація про стан реєстрації права власності держави (територіальної громади) на об’єкт оренди відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”

якщо пропонований строк оренди становить більше п’яти років

Інформація про цільове призначення об’єкта оренди Об’єкт оренди може бути використаний для надання екстреної медичної допомоги населенню.
Інформація про наявність окремих особових рахунків на об’єкт оренди, відкритих постачальниками комунальних послуг, або інформація про порядок участі орендаря у компенсації балансоутримувачу витрат на оплату комунальних послуг – якщо об’єкт оренди не має окремих особових рахунків, відкритих для нього відповідними постачальниками комунальних послуг Орендар самостійно сплачує відповідним постачальникам витрати за отримані комунальні послуги.

Орендар компенсує Орендодавцю витрати за отриману електроенергію.

Відповідно до частини 2 статті 18 Закону України Про оренду державного та комунального майна» договір оренди продовжується без проведення аукціону.
Орендна плата, визначена на підставі Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майно міської комунальної власності, затвердженої рішенням Корюківської міської ради  від 17.12.2019 №8-31/VII 1 грн. в рік

 

Інформація про нарахування / врахування ПДВ в стартовій орендній платі (враховано / нараховується до орендної плати за результатами аукціону) ПДВ не нараховується
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення розрахунків за орендовані об’єкти Орендар перераховує кошти за Об’єкт оренди: на казначейський (бюджетний) рахунок №UA508999980334189850000025639, одержувач: ГУК у Черніг.обл/тг м.Корюків/22080402, код за ЄДРПОУ 37972475, банк одержувача:  Казначейство України (ел.адм.подат.).
Додаткові умови оренди
Перелік додаткових умов оренди, з переліку, що визначений абз. 4 п. 55 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна Відсутні
Дата та номер рішення про затвердження додаткових умови оренди Відсутні
Додаткова інформація
Наявність згоди на здійснення поточного та/або капітального ремонту орендованого майна під час встановлення додаткової умови оренди щодо виконання конкретних видів ремонтних робіт (поточного та/або капітального ремонту), реконструкції або реставрації об’єкта оренди із зазначенням суми і строку Орендодавець надає згоду на проведення ремонту об’єкта оренди, за окремим зверненням орендаря
Інформація про необхідність відповідності орендаря вимогам статті 4 Закону та можливість орендаря укладати договір суборенди лише з особами, які відповідають вимогам статті 4 Закону Орендар повинен відповідати вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Без права суборенди

Копія охоронного договору, – якщо об’єктом оренди є пам’ятка, а якщо об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, – також копія згоди (дозволу) на здійснення ремонту, реставрації, яка дає право на зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати Відсутній
Інша додаткова інформація, визначена орендодавцем

 

Відповідно до частини 5 статті 8 Закону  України «Про оренду державного та комунального майна» орендар відшкодовує Орендодавцю (балансоутримувачу) вартість проведення оцінки об’єкта оренди.

 

ukУкраїнська