Порядок доступу до публічної інформації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 08 листопада 2017 року № 191

 

ПОРЯДОК
доступу до публічної інформації,
розпорядником якої є Корюківська міська рада

Усі запити на публічну інформацію, які надходять до Корюківської міської ради, реєструються загальним відділом виконавчого апарату міської ради. Письмовий запит може бути як у довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми (додаток 1).

Облік запитів на інформацію ведеться окремо. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не в змозі подати письмовий запит особисто, його оформляє відповідальна особа з питань запитів на інформацію, та надає копію запиту особі, яка його подала. При необхідності відповідальні особи загального відділу чи спеціалісти юридичного відділу виконавчого апарату міської ради  надають запитувачам консультації в частині оформлення запиту.

Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або з порушенням інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

На один запит надається одна відповідь. Надання інформації на запит обсягом до 10 сторінок включно здійснюється безкоштовно.  У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, загальний відділ виконавчого апарату міської ради  відповідно  до Порядку  відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Корюківська міська рада, повідомляє запитувача.

Запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк у розмірах, затверджених даним розпорядженням, про що він повідомляється письмово.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Міська рада надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, міська рада може продовжити строк розгляду запиту до  20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача у письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

Залежно від змісту запиту він направляється на розгляд першому заступнику міського голови, секретарю міської ради, заступнику міського голови,  керуючому справами виконкому відповідно до розподілу функціональних повноважень, які визначають виконавців запиту. Згідно з резолюцією виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється у загальному відділі міської ради і надсилається адресату.

У разі, коли виконавцями зазначено декілька посадових осіб, головним виконавцем є особа, зазначена у резолюції першою, якщо не обумовлено інше. Для виконання доручення їй надається право скликати інших виконавців і координувати їхню роботу.

 За результатами розгляду запитів на інформацію спеціалістом  загального відділу виконавчого апарату міської ради щоквартально готуються звіти щодо задоволення запитів на інформацію у Корюківській міській раді за встановленою формою (додаток 2). Зазначена інформація підлягає оприлюдненню на офіційному веб – сайті установи.

Якщо міська рада відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

У разі, коли міській раді відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувач, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені при розгляді посадовими особами виконавчого апарату Корюківської міської ради інформаційних запитів, мають право на підставі статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» звернутись зі скаргою до міського голови або до суду та оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання обов’язку оприлюднювати інформацію (ст.15);

7) інші рішення, дії чи бездіяльність, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Судове оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації здійснюється в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

ukУкраїнська