Корюківська окружна прокуратура має вакансію

22.06.2022

Опис посади державної служби категорії «В» –  спеціаліста Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області на період відсутності державного службовця у зв’язку з перебуванням у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Загальні умови
 

Посадові обов’язки

– забезпечення роботи з ведення електронного та паперового документообігу в окружній прокуратурі;
– здійснення реєстрації вхідної, вихідної відомчої кореспонденції, внутрішніх документів та звернень  в електронній системі документообігу органів прокуратури ІС «СЕД» та забезпечення обліку, передачі та руху документів за призначенням, ведення книг обліку;
– здійснення реєстрації, обліку, зберігання, використання, знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію;
– забезпечення порядку обліку, зберігання та використання печаток і штампів, які використовуються в окружній прокуратурі;
– передача працівникам окружної прокуратури на виконання та ознайомлення документів, відомчої та міжвідомчої кореспонденції;
– контролювання строків виконання контрольних документів та інформування керівництва прокуратури про результати виконання;
– приймання та перевірка правильності оформлення вихідних документів, направлення їх адресатам поштовим, електронним та спеціальним засобами зв’язку;
– формування та зберігання справ і наглядових проваджень.
– забезпечення ведення архіву, складання актів про вилучення та знищення документів, невнесених до Національного архівного фонду;
– здійснення підготовки проекту номенклатури справ та передача його на погодження керівнику окружної прокуратури;
– виконання інших службових доручень та вказівок керівника окружної прокуратури в межах наданих їм повноважень.
Умови оплати праці – посадовий оклад – 4962 грн., надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).
Інформація про строковість призначення на посаду    Особа призначається на посаду державної служби на період відсутності державного службовця у зв`язку з перебуванням у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану
Перелік інформації, яку необхідно подати претендентам

 

 

    Особа, яка бажає обійняти вакантну посаду, подає таку інформацію на електронну адресу окружної прокуратури (korykivka.prok@gmail.com):

1) резюме за формою згідно з додатком 21 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246;

2) особову картку згідно форми, затвердженої наказом Національного агентства України з питань державної служби від 19.05.2020 № 77-20;

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

1) Інформація приймається до 17 год. 00 хв.
23 червня 2022 року

Місце або спосіб проведення співбесіди з кандидатами 24, 27-28 червня 2022 року о 10 год. 00 хв.
Корюківська окружна прокуратура
вул. Шевченка, 98, м. Корюківка, Чернігівська обл.
за безпосередньої участі кандидата
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію Батюк Ірина Володимирівна, 066 831 20 31,

korykivka.prok@gmail.com

                                       Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта Вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра
2 Досвід роботи Не потребує
3 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
                                Вимоги компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Досягнення результатів – здатність до чіткого бачення результату діяльності;
– вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
– вміння запобігати та ефективно долати перешкоди
2 Відповідальність – усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов`язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
– усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
– здатність брати на себе зобов`язання, чітко їх дотримуватись і виконувати
3 Ефективність координації з іншими – здатність налагоджувати зв’язки із співробітниками окружної прокуратури, структурними підрозділами обласної прокуратури, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;
– уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;
– здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль
                                         Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
 

1

 

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»
 

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

 

 

Знання:
Закону України «Про прокуратуру»;
Закону України «Про звернення громадян»;
Закону України «Про  доступ до публічної інформації»;
Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 12.02.2019 № 27.
3 Знання електронної системи документообігу Знання особливостей роботи з документами в інформаційних системах електронного документообігу
КатегоріїNews
en_GBEnglish (UK)