за 2021 рік

Організаційне, інформаціно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільських рад

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють/виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

Інша діяльність у сфері державного управління

Надання дошкільної освіти

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Організація благоустрою населених пунктів

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

Здійснення заходів із землеустрою

Будівництво-1 об’єктів житлово-комунального господарства

Будівництво-1 освітніх у станов та закладів

Будівництво-1 медичних установ та закладів

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Зхаоди із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

en_GBEnglish (UK)