Meeting sessions

Participation of deputies in the work of sessions of the city council of the eighth convocation

 

Full name of the deputy

Sessions of the 8th convocation

(«+» – present, «-» – absent)

1 2 3 10  11  12  13  14 
Vyacheslav Ivanovich
ABINASHNYI
+ + + + + + + +
Sergey Volodymyrovych
BABYCH
+ + + + + + + + + + + + + +
Tatyana Yuriivna
BATIUK
+  –  –  +  – –   + +
Oleg Vasyliovych
ZEMLYANIY
+ + + + + + + + + + + +
Yury Valentinovych
KARASYOV
+ + + + + + + + +
KOLOBASHKINA
Natalia Mykolaivna
+ + + + + + + + + + + + + +
Leonid Mykolayovych
KUPRIENKO
+ + + + + + + + + + + + + +
Oleksandr Hryhorovych
LEVCHENKO
+ + + + + + + + + + + + +
Svitlana Vitaliivna
LESHCHENKO
+ + + + + + + + + + + +
Serhiy Oleksandrovich
MILEYKO
+ + + + + + + + + + + + +
Yulia Vasilievna
MYKHLINA
+ + + + + + + + + + + + +
Oleg Serhiyovych
MOSTOVYCH
+ + + + + + + + + + + + +
Oleksandr Dmytrovych
NAUMENKO
+ + + + + + + +
Margarita Vasylivna
NAUMOVETS
+ + + + + + + + + +
Svitlana Oleksandrivna
OLYYNIK
+ + + + + + + + + + + + +
Serhii Hryhorovych
PIVOVAR
+ + + + + + + + +
Valentina Vasylivna
PINCHENKO
+ + + + + + + + + + + + + +
Anastasia Viktorivna
PLUSHCH
+ + + + + + + + + + + + +
Valentina Andriivna
POPREBNA
+ + + + + + + + + + + + +
Petro Petrovych
POGREBNYAK
+ + + + + + + + + + +
Volodymyr Volodymyrovych
POLUBEN
+ + + + + + +
Andriy Oleksandrovich
SAVITSKY
+ + + + + + + + + + +
Maxim Igorovich
STANISLAVSKY
+ + + + + + + + + + +
Vasyl Oleksiyovych
TARASENKO
+ + + + + + + + +
TITENKO
Іryna Yevgenivna
+ + + + + + + + + + + +
Mykola Hryhorovych
SHMATOK
+ + + + + +
 

Full name of the deputy

Sessions of the 8th convocation

(«+» – present, «-» – absent)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Vyacheslav Ivanovich
ABINASHNYI
+ + + + + + +
Sergey Volodymyrovych
BABYCH
+ + + + + + + + + +
Tatyana Yuriivna
BATIUK
+ +
Oleg Vasyliovych
ZEMLYANIY
+ + + + + + + + + + +
Yury Valentinovych
KARASYOV
+ + + + + + + + + +
KOLOBASHKINA
Natalia Mykolaivna
+ + + + + + + + +
Leonid Mykolayovych
KUPRIENKO
+ + + + + + + + + + +
Oleksandr Hryhorovych
LEVCHENKO
+ + + + + + + + + + +
Svitlana Vitaliivna
LESHCHENKO
+ + + + + +
Serhiy Oleksandrovich
MILEYKO
+ + + + + + + + +
Yulia Vasilievna
MYKHLINA
+ + + + + + + + + + +
Oleg Serhiyovych
MOSTOVYCH
+ + + + + + + +
Oleksandr Dmytrovych
NAUMENKO
+ + + + + +
Margarita Vasylivna
NAUMOVETS
+ + + + + + + + + + + +
Svitlana Oleksandrivna
OLYYNIK
+ + + + + + + + + + +
Serhii Hryhorovych
PIVOVAR
+ + + + + + + + + +
Valentina Vasylivna
PINCHENKO
+ + + + + + + + + + +
Anastasia Viktorivna
PLUSHCH
+ + + + + + + + + + +
Valentina Andriivna
POPREBNA
+ + + + + + + + + + +
Petro Petrovych
POGREBNYAK
+ + + + + + + + + + +
Volodymyr Volodymyrovych
POLUBEN
Andriy Oleksandrovich
SAVITSKY
+ + + + + + + + + + +
Maxim Igorovich
STANISLAVSKY
+ + + + + + + + + +
Vasyl Oleksiyovych
TARASENKO
+ + + + + + + + +
TITENKO
Іryna Yevgenivna
+ + + + + + + + + + +
Mykola Hryhorovych
SHMATOK
+ + + +
en_GBEnglish (UK)