Бібліотека проектного менеджменту

Бібліотека проектного менеджменту

img_36879

 1. Prince2 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: uk.wikipedia.org/wiki/Prince2.
 1. Кращі практики АМУ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: www.auc.org.ua/practic.
 1. Пошук гранту: як і де знайти гроші на власний проект. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: studway.com.ua/poshuk-grantu.
 1. Brainstorming [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: en.wikipedia.org/wiki/Brainstorming.
 1. SMART. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: uk.wikipedia.org/wiki/SMART.
 1. Муніципальний фандрейзінг: Залучення позабюджетних фондів для реалізації програм місцевого економічного розвитку. Матеріали Західно-українського наукового центру, Фундація США – Україна. – (2006).
 1. MoSCoW method. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: en.wikipedia.org/wiki/MoSCoW_method.
 1. Розробка концептуальної ноти проекту. Практичний посібник. [Електронний ресурс] // Проект Європейського Союзу. Підтримка регіонального розвитку в Україні. – Режим доступу до ресурсу: surdp.eu/uploads/files/SURDP_Manuals/Project_Concept_Development_Manual_UA.pdf.
 1. Портни С. И. Управление проектами для чайников. / С. И. Портни. – СПБ: Диалектика,
 1. Шеремета П. Матеріали учбового курсу Public Administration / П. Шеремета., 2015. – (LvBS).
 1. Пьюcелик Ф. Матеріали тренінгу «Профессиональные процессы и процедуры» / Френк Пьюселик. – Одесса: PCG, 2007.
 1. Кемпбел К. Управление проектом на одной странице. / Кларк Кемпбел. – Москва: «И.Д. Вильямс», 2009.
 1. Вейс Д. 5 стадий управления проектом: практическое руководство по планированию и реализации. / Джозеф Вейс., 1992.
 1. Кулинич О. В. Грантрайтінг: методичні рекомендації для органів публічної влади щодо написання проектних заявок. / О. В. Кулинич. – Харків: Регіональний центр міжнародних проектів і програм, 2013.
 1. Губліт І. Посібник лідера. Видання друге. / Ігор Губліт. – Львів, 2011.
 1. Посібник з підготовки проектних пропозицій: залучення фінансування для підприємств сфери житлово-комунального господарства. [Електронний ресурс] // GIZ. GFA. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – Режим доступу до ресурсу: saee.gov.ua/documents/posibnyk-ukr.pdf.
 2. Фандрейзинг. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / О.Кобзарев / Асоціація міст України – К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 84 с.
 3. Рекомендації з підготовки проектів розвитку територіальних громад: http://www.auc.org.ua/sites/default/files/library/posibnyk_z_pidg_proektiv_rozv_otg_na_sayt.pdf.
 4. П’ять вдалих кроків до європейського проекту. Публікація в рамках проекту «Підтримка локальних спільнот України в залученні європейських фондів», Інститут Східноєвропейських Досліджень. Варшава 2009 р.
 5. Грантрайтинг: метод. рек. для органів публічної влади щодо написання проектних заявок / Авт. кол.: О.С. З інченко, О.В. Кулініч, П.Ю. Куліш ; за заг. ред. О.В. Кулініча. — 2-ге вид., доп. і перероб. — Харків: Золоті сторінки, 2015. — 80 с.
 6. Грантові проекти, фінансовані в рамках Програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні», www.surdp.eu.
 7. Посібник з підготовки заявок на фінансування проектів розвитку інженерної інфраструктури територіальних громад // З. Єнджеєвскі; за ред.: Д.Літча, В. Лисенка. – К.: «К.І.С.», 2009. – 128 с. – Парал. тит. арк., передм. англ. – Бібліогр.: с. 126.
 8. Методи надання допомоги, том 1: Управління проектним циклом, Європейська комісія, Представництво EuropeAid, Брюссель, 2004 р.
 9. Практичний посібник “Розробка Повної форми заявки”, проект ППРРУ www.surdp.eu.
 10. Можливості для розвитку громад: http://www.auc.org.ua/sites/default/files/library/dd_1_1.pdf.

Ресурси для пошуку грантів та конкурсів

 1. Ресурсний центр ГУРТ http://gurt.org.ua/news/grants.
 2. Портал з управління знаннями «KNOWLEDGE PORTAL» http://www.kp.org.ua/idea.
 3. Міністертсво регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України http://dfrr.minregion.gov.ua.
 4. Громадський простір http://www.prostir.ua/category/grants.
 5. Інвестиційний портал Мелітополя http://invest-melitopol.gov.ua/index.php/granty.
ukУкраїнська