Донорські організації

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

Програма ЄС із фінансової та технічної співпраці підтримує перспективний план дій України щодо впровадження реформ. Більше 250 проектів нині здійснюються в широкому спектрі галузей, регіонів і міст України. Допомога ЄС зосереджується зокрема на підтримці демократичного розвитку і правильного керування, реформ регулювання й зміцнення адміністративного потенціалу, розвитку інфраструктури та ядерної безпеки. Фінансування ЄС проектів в Україні здійснюється у формі грантів, контрактів і зростаючої підтримки бюджету.

http://eeas.europa.eu/


SDC — ШВЕЙЦАРСЬКЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ І СПІВРОБІТНИЦТВА

Співробітництво Швейцарії з країнами Східної Європи та колишнього Радянського Союзу підтримує перехід до верховенства права, демократії та соціальноорієтованої ринкової економіки шляхом обміну знаннями та надання допомоги у вирішенні проблем. Швейцарська агенція розвитку та співробітництва робить внесок у зміцнення демократичних інституцій, ефективного врядування та стабільних умов економіки в колишніх країнах соціалістичного табору. Серед основних видів діяльності:

• підтримка соціальних, правових та економічних реформ;

• професійна освіта для молоді та безробітних;

• покращення базової інфраструктури, зокрема в галузі здоров’я та водопостачання;

• розвиток сільської місцевості.

Приблизно 53% ресурсів інвестовано в країни Західних Балкан (Албанія, Боснія та Герцеговина, Македонія, Сербія та Косово). Близько 47% бюджету йде до проектів, які впроваджуються у колишніх радянських республіках (Південний Кавказ, Центральна Азія, Україна та Молдова).

https://www.eda.admin.ch/


GIZ — НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Є федеральною установою, що підтримується і утримується Урядом Німеччини. Глобальною метою ГІЦ є підтримка людей та спільнот у країнах, що розвивається, в країнах з перехідною економікою, розвинених країнах. Мета організації в Україні – сприяння міжнародній співпраці задля сталого розвитку та проведення міжнародної освітньої роботи.

https://www.giz.de/en/worldwide/32413.html


SIDA – ШВЕДСЬКЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА І РОЗВИТКУ SIDA

Шведське агентство з питань міжнародного співробітництва і розвитку, є державною установою при Міністерстві закордонних справ. З Україною SIDA співпрацює з 1995 року. Серед проектів – підтримка вступу України до СТО, проекти в області розвитку ринкової економіки, декоративної культури, системи соціального захисту, охорони навколишнього середовища, освіти.

www.sida.se/English/where-we-work/Europe/Ukraine-/


GLOBAL AFFAIRS CANADA / МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ КАНАДИ

Метою діяльності Канадської програми міжнародного розвитку є сприяння країнам, що розвиваються у їхньому прагненні досягти сталого економічного та соціального розвитку у відповідності до їхніх потреб шляхом співпраці з ними у проведенні заходів, спрямованих на розвиток, надання гуманітарної допомоги і, таким чином, сприяння поширенню соціальної справедливості, міжнародної стабільності та довготривалих відносин на користь світової спільноти, що відповідає політичним та економічним інтересам Канади за кордоном. Метою програм технічної співпраці Канади із Україною є сприяння успішній інтеграції України до світової ринкової економіки, а також надання допомоги в мирному розвитку демократичної системи врядування на основі верховенства права.

http://www.international.gc.ca/


РЄ — РАДА ЄВРОПИ

Офіс Ради Європи в Україні офіційно розпочав роботу 6 жовтня 2006 року. Його статус базується на Меморандумі взаєморозуміння між Урядом України та Радою Європи про створення в Україні Офісу Ради Європи та його правового статусу. Мета – сприяти зростанню єдності і якості життя в Європі.

http://www.coe.int/uk/web/kyiv


USAID – АГЕНТСТВО США З МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ

Головна місія USAID в Україні полягає у наданні допомоги в процесі переходу країни до демократії та ринкової економіки. USAID також підтримує діяльність, спрямовану на зменшення негативних наслідків перехідного періоду для найвразливіших верств населення. Україна відіграє критично важливу роль у заходах американської державної допомоги, мета яких – надати підтримку країнам колишнього СРСР у становленні інститутів демократії та глобально інтегрованої ринкової економіки. Аби сприяти Україні у виконанні цього завдання – побудові демократичної, безпечної та заможної країни – USAID об’єднує свої зусилля з зусиллями українців у розвитку прозорих і підзвітних процесів врядування з залученням до них переважної частини громадян, у забезпеченні стійкого економічного розвитку на широкій суспільній базі та у розширенні доступу українців до медичних послуг. До сфери першочергової уваги Агентства також належать боротьба з торгівлею людьми та підтримка Чорнобильського фонду «Укриття» в рамках міжнародної програми, у якій задіяні ще кілька іноземних донорів.

https://www.usaid.gov/ukraine


МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ»

Місія Міжнародного фонду «Відродження» – фінансово й організаційно сприяти становленню відкритого, демократичного суспільства в Україні шляхом підтримки значущих для його розвитку громадських ініціатив. Міжнародний фонд «Відродження» розподіляє гранти між організаціями, що працюють на розвиток суспільства. Самостійно чи в партнерстві з іншими організаціями фонд ініціює та втілює проекти, важливі для соціального та політичного розвитку України. Серед іншого він організовує та підтримує громадські обговорення на політичні, соціальні чи міжнародні теми, організовує публікацію інформаційних матеріалів, опитування та громадські кампанії, конференції, семінари та круглі столи, запроваджує програми мікрогрантів для підтримки громадських ініціатив, що слугують інтересам суспільства.

http://www.irf.ua/ 


ФОНД «СХІДНА ЄВРОПА»

Місія Фонду «Східна Європа» – сприяти соціальному та економічному розвитку України, мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та підтримуючи партнерство громади, влади та бізнесу. Фонд Східна Європа (ФСЄ) допомагає громадянам будувати власне майбутнє. ФСЄ переконаний, що найбільш ефективно виконати свою місію він зможе: • сприяючи побудові стійких партнерств громади, влади та бізнесу; • посилюючи потенціал місцевих організацій; • підтримуючи створення та поширення інноваційних моделей розвитку та сприяючи налагодженню співпраці серед своїх партнерів.

http://www.eef.org.ua/


Перелік міжнародних донорських організацій та програм міжнародної допомоги, які працюють в Україні

 1. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)

Незалежне агентство керівництва США. Підтримка наступних напрямків діяльності – демократія, населення і здоров’я, охорона навколишнього середовища, розвиток зв’язків, малий бізнес.

 1. Академія розвитку освіти

Навчання освітян, управлінців, урядовців.

 1. Американська асоціація юристів (ABA ROLI)

Допомога асоціаціям юристів, подальше навчання юристів, підвищення ефективності роботи та можливостей приватних нотаріусів.

 1. Американська рада міжнародної освіти (American Councils for International Education)

Навчання майбутніх лідерів, побудова демократичної інфраструктури, підтримка розвитку ринкової економіки.

 1. Американський фонд охорони навколишнього середовища і здоров’я

Фінансує дослідження і освіту в області охорони навколишнього середовища.

 1. Британська Рада (British Council)

Мистецтво, економіка, фінанси, менеджмент, освіта, тренінги, вивчення англійської мови, право, здоров’я, наука і технології, соціальний розвиток.

 1. Економічна освіта та дослідницький консорціум

Економічні дослідження для студентів.

 1. Європейський науковий фонд (European Science Foundation)

Фонд організовує наукові конференції, здійснює підтримку вчених, надає вченим можливість спілкування по сітках в наступних областях: фізичні та інженерні науки, медицина, гуманітарні науки, соціальні науки, природничі науки. Надається підтримка вченим з колишнього СРСР.

 1. Європейський фонд з розвитку освіти (ETF – European Training Foundation)

Кооперація та координація допомоги ЄС у реформі професійного навчання у країнах Центральної та Східної Європи.

 1. Ініціатива з соціальної дії та відродження Євразії

Малі гранти для екологічних та інших НУО на території колишнього СРСР в таких галузях, як збирання та поширення інформації, екологічна освіта, проекти очищення території проживання місцевої громади, законодавчі екологічні кампанії, моніторинг промислового забруднення та збереження розмаїття біологічних видів.

 1. Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадянського почину “Єднання”
 • програма “Шлях у майбутнє” (надання грантів НГО на виконання проектів широкого діапазону суспільної та екологічної проблематики – від правової допомоги громадянам і послуг окремим когортам населення до широких просвітницьких заходів і практичних екологічних ініціатив);
 • програма грантів для НГО “Воля громадська – сила могутня” (мета – сприяння розбудові громадянського суспільства через підтримку ОГС (організацій громадянського суспільства), які представляють і захищають інтереси громадян, впливають на формування громадської думки і на процес прийняття рішень у державі, сприяють розвиткові демократичного управління, в тому числі звітності влади перед громадою).
 1. Інститут Аспена, Фонд досліджень неприбуткового сектору (Aspen Institute)

Проекти, які розглядають роль та цінності неприбуткової діяльності та традиції філантропії в таких сферах: міжсекторні відносини; взаємовідносини неприбуткового, державного та бізнес секторів; загальна політика та практика.

 1. Інститут миру Сполучених Штатів Америки (United States Institute of Peace)

Фінансова підтримка на проведення досліджень, освіту, тренінги та розповсюдження інформації щодо міжнародного миру та вирішенню конфліктів.

 1. Карпатський фонд

Програмні галузі:

 • економічний розвиток;
 • освіта;
 • розвиток лідерства;
 • підвищення рівня здоров’я та соціального становища;
 • юриспруденція;
 • засоби масової інформації;
 • розвиток суспільства.

Географічний пріоритет: Польща, Румунія, Угорщина та Україна.

 1. Компанія “Амерікан експресс” (American Express, AmeEx, Amex)

Гранти для благодійних організацій в трьох приоритетних напрямках:

 • культурна спадщина (охорона пам’яток культури, захист довкілля);
 • економічна незалежність (освіта, підприємництво);
 • громадська служба (волюнтаризм, допомога жертвам нещасних випадків).
 1. Корпорація Карнегі в Нью-Йорку (Carnegie Corporation of New York)

Основні напрямки: освіта, міжнародний розвиток, мир та безпека у світі, посилення демократії. 

 1. Корпус миру (Peace Corps)

Гранти у сферах запобігання СНІДу, підтримка сталого розвитку громади, бізнесу, освіти, інформаційних технологій.

 1. Міжнародний фонд “Відродження”

Створений для сприяння розвиткові відкритого й демократичного суспільства в Україні, фінансує проекти в галузі освіти, культури, видавничій та інформаційній сферах, охороні здоров’я, соціальній сфері, сприяє досягненню прозорості й відкритості законодавства та управління державою, створенню реальних умов для забезпечення впливу громадськості на державну політику, розвитку та зміцненню незалежних ЗМІ, становленню громадянського суспільства, інтеграції громад національних меншин, та забезпечення національного миру та толерантності.

 1. Національна дослідницька рада

Наукові дослідження, освіта, екологія, медицина, здоров’я, технології.

 1. Польський фонд “KNOW-HOW”

Головне завдання – ділитися досвідом, здобутим Польщею, у таких галузях як приватизація; зміна юридичної системи та законодавчого процесу; регіональна політика, промислова політика; боротьба з безробіттям; нові елементи юридичної системи, державні замовлення або державна служба тощо.

 1. Польсько-Американсько-Українська ініціатива про співпрацю (PAUCI)

ПАУСІ надає гранти під проекти у п’яти ключових напрямках:

 • макроекономічна політика;
 • розвиток малого підприємництва;
 • реформування місцевого самоврядування;
 • європейська інтеграція;
 • інформування з ВІЛ/СНІД.
 1. Посольство Великобританії в Україні

Промоція позитивного іміджу Великобританії, підтримка торгівельних відносин між країнами.

 1. Посольство Німеччини в Україні

Стипендії на навчання у Німеччині для українських студентів, стажування у Німеччині та підвищення професійного досвіду для журналістів, юристів політологів та інші.

 1. Програма розвитку ООН в Україні
 • енергія та навколишнє середовище;
 • ВІЛ/СНІД;
 • державне управління за участі громадян;
 • запобігання кризи та її подолання;
 • подолання бідності.
 1. Програма технічної допомоги (TACIC)

Програма TACIC з партнерства в інституційному розвитку: підтримка громадянського суспільства та місцевих ініціатив. Програма малих проектів TACIC з прикордонного співробітництва.

 1. Проект “Сприяння організації виборів в Україні”

Гранти для недержавних неприбуткових організацій з метою забезпечення чесних і прозорих парламентських виборів 2006 року в Україні.

 1. Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів

Сприяння взаєморозумінню та міжнародній співпраці між США та країнами Центральної та Східної Європи, Євразії та Південно-Східної Азії. IREX працює в таких галузях: вдосконалення вищої освіти; підтримка незалежної преси; сприяння розвитку мережі Інтернет; побудова громадянського суспільства.

 1. Схема підтримки малих екологічних проектів (SEPS II)
 • вдосконалення екологічної політики та практики захисту довкілля в Україні;
 • просування екологічної тематики в широке коло неекологічних програм та стратегічних документів;
 • зміцнення мережі екологічних громадських організацій.
 1. Східно-західний інститут

Підтримка безпеки, економічного розвитку, інтеграція України в Європу, проблеми екології.

 1. Трест у підтримку взаєморозуміння

Підтримка культурних обмінів та обмінів, спрямованих на навколишнє середовище між професіоналами з США, Росії та країн Центральної та Східної Європи.

 1. Український Фонд Соціальних Інвестицій

Здійснює фінансову підтримку таких основних напрямків:

 • покращення умов життя бідних та вразливих груп населення у визначених громадах;
 • розширення можливостей громад та вразливих груп населення у вирішенні важливих соціальних проблем тощо.
 1. Фонд Білла і Мелінди Гейтсі (Bill & Melinda Gates Foundation)

Всесвітня програма здоров’я.

 1. Фонд Бредлі (Bradley Foundation)

Проекти, спрямовані на виховання почуття громадянства в будь-якій сфері (економіка, політика, культура, громадянське суспільство).

 1. Фонд ДОЕН (DOEN Foundation)

Підтримує проекти, що впливають на захист навколишнього середовища або допомагають біженцям та людям у країнах, що розвиваються.

 1. Фонд ім. Стефана Батори

Пріоритетні галузі:

 • підвищення ролі та залучення громадянського суспільства;
 • підвищення рівня громадських свобод та правових норм;
 • розвиток міжнародного співробітництва та солідарності.
 1. Фонд Картажа

Фінансування програм, які спрямовані на вирішення проблем громадської політики, які стосуються національних та міжнародних питань.

 1. Фонд Чарльза Стюарта Мотта (Charles Stewart Mott Foundation)

Підтримує програми у трьох основних напрямках:

 • громадянське суспільство;
 • навколишнє середовище;
 • шляхи подолання бідності.
 1. Фонд Сороса. Інститут відкритого суспільства

Гранти в області освіти, економічного розвитку, уряд, здоров’я , людські права, судова система, мистецтво, культура, захист жінок.

 1. Фундація “Євразія”

Гранти в області підтримки малого та середнього бізнесу, реформування державних органів влади та органів самоврядування, розвиток суспільства та незалежних мас-медіа, освіти.

 1. Центр досліджень

Надає гранти на проекти в області точних, природничих та гуманітарних наук. Міжнародні програми.

 1. Центр медіареформ

Підтримка проектів, спрямованих на побудову громадянського суспільства, забезпечення прозорості й підзвітності органів влади, консолідацію суспільства, свободу ЗМІ.

 1. Польська програма іноземної допомоги

Надається через МЗС Польщі. Фінансування проектів, походить від польського державного бюджету. Надання допомоги через польське посольство в Києві у 2009, загальний грант 0,5 млн. злотих.

ukУкраїнська