Міський голова

Ахмедов Ратан Ратанович

міський голова

Адреса: 15300, м. Корюківка, Чернігівська область, вул. Бульварна, 6

Телефон: (04657) 21476

Факс: (04657) 21476 

Особистий прийом громадян: щочетверга з 9.00 до 13.00 год.

* інформацію про здійснення прийому громадян можна завчасно дізнатися за вказаним телефоном або безпосередньо за особистим зверненням

Електронна пошта: koryukivka.rada@gmail.com

 


Біографія

Народився 20.04.1987 року в м. Полтава. Громадянин України з 1991 року.

Освіта: З 2004 по 2009 навчався в Київському національному економічному університеті ім. В.Гетьмана на кредитно-економічному факультеті. У 2009 році отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Банківська справа”.

Трудова діяльність: З 03.2007 по 07.2008 працював на посаді спеціаліста в ЗАТ «Альфа-Банк». З 09.2008 по 04.2009 – на посаді менеджера у ВАТ АБ «Укргазбанк», з 05.2009 по 08.2011 -економістом в ПАТ «Укрсоцбанк». З 09.2011 по 11.2014 очолював фінансовий блок групи компаній “Сільгосп-Продукт”. З 12.2014 по 12.2016 – помічник-консультант народного депутата України А.С.Євлахова.

На виборах 18.12.2016 р. був обраний на посаду Корюківського міського голови.


Основні функції та напрямки роботи:

– Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади, організовує роботу міської ради та її виконавчого комітету, забезпечує виконання покладених на органи місцевого самоврядування завдань і здійснення ними своїх повноважень, несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому повноважень.

– Представляє територіальну громаду, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

– Скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради і головує на пленарних засіданнях ради.

– Забезпечує підготовку та розгляд міською радою проєктів програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, міського бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднення затверджених радою програм, бюджет та звіти про їх виконання.

– Вносить на розгляд міської ради пропозиції про обрання секретаря міської ради, затвердження заступників міського голови, старост, про кількісний і персональний склад виконавчого комітету, структуру і штати виконавчих органів ради та витрати на їх утримання.

– Призначає на посади та звільняє з посад керівників, спеціалістів та інших працівників виконавчих органів та виконавчого апарату міської ради, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, керівників аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації міської ради, а також контролює виконання умов трудових контрактів, укладених з такими працівниками.

– Укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчих органів договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до компетенції ради, подає їх на затвердження міській раді.

– Особисто підписує рішення ради та її виконавчого комітету. У межах своєї компетенції видає розпорядження.

– Безпосередньо займається розробленням та здійснює експертизу нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.

– Забезпечує виконання рішень міського референдуму, міської ради, її виконавчого комітету.

– Діє від імені роботодавця при укладанні та розірванні трудових договорів, контрактів з керівниками підприємств, установ, організацій та закладів, що перебувають у міській комунальній власності Корюківської міської територіальної громади, а також контролює виконання умов трудових контрактів, укладених з такими керівниками.

– Здійснює у межах своєї компетенції виконання положень Конституції України і законодавства про загальний військовий обов’язок та надзвичайні ситуації всіма посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності, сприяє призову громадян на строкову військову службу, проведенню навчальних зборів військової підготовки.

– У разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, пожеж, інших надзвичайних подій забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів, пов’язаних з підтриманням громадського порядку, рятуванням життя людей, захистом їхнього здоров’я і прав, збереженням матеріальних цінностей.

– Забезпечує додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їхніх об’єднань. Веде особистий прийом громадян.

– Бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

– Звертається до суду щодо визнання незаконним актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси міської територіальної громади, а також повноваження міської ради її виконавчих органів та виконавчого апарату.

– Не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

– Здійснює інші самоврядні повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, якщо вони не відносяться до виключних повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її виконавчих органів.

– Безпосередньо спрямовує, координує і контролює діяльність структурних підрозділів міської ради.

– Очолює комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та інші організаційні комісії, комітети та ради, які створюються на виконання покладених обов’язків та повноважень.

– У межах діючого законодавства координує діяльність комунальних підприємств Корюківської міської ради, організацій, установ та закладів, що належать до міської комунальної власності.

– Надає доручення та завдання секретарю міської ради, першому заступнику міського голови, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, посадовим особам та працівникам виконавчих органів та апарату міської ради та керівникам комунальних підприємств міської ради.


Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2022 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2021 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2019 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік

ukУкраїнська