Заступник міського голови

Биков Олександр Миколайович

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Адреса: 15300, м. Корюківка, Чернігівська область, вул. Бульварна, 6

Телефон: +38 0(4657) 21556

Факс: +38 0(4657) 21476 

Особистий прийом громадян: щовівторка з 9.00 до 13.00 год.

* інформацію про здійснення прийому громадян можна завчасно дізнатися за вказаним телефоном або безпосередньо за особистим зверненням

Електронна пошта: sab949@gmail.com

 


Біографія

Народився 12 січня 1968 року в м. Корюківка Чернігівської області. Громадянин України.

Освіта: повна вища, з 1995 року по 2001 рік навчання в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», спеціальність: підйомно – транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання, кваліфікація: інженер – механік.

Трудова діяльність: 1990 рікслюсар – ремонтник ВАТ «КФТП», з 1990 по 2003 рік – головний інженер, в.о. директора Корюківського заводу будівельних матеріалів м.Корюківка; з 2003 по 2007 рік майстер – енергетик, головний інженер ЗАТ «Комунальник», 2007 – 2010 рік – начальник Корюківської ЖЕК; з 14.12.2010 року – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.


Основні функції та напрямки роботи:

– Забезпечує комплексний розвиток будівництва і земельних відносин; координацію діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку території, планування, забудови і реконструкції населених пунктів громади, ефективного використання бюджетних асигнувань та інвестицій, виконання планів будівництва, транспортного та житлово-комунального господарства населених пунктів громади, а також розробку і реалізацію цільових програм, направлених на покращення якості транспортної системи населених пунктів громади, житлово-комунальних послуг, технічного стану житла.

– Організовує виконання заходів щодо благоустрою, озеленення, ремонту доріг, тротуарів, реалізації комплексних програм захисту навколишнього природного середовища і поліпшення екологічної ситуації у населених пунктах громади.

– Організовує роботу щодо попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків аварій, стихійних лих.

– Здійснює відповідно до законодавства контроль:

 • за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, організаціями та установами житлово-комунального господарства незалежно від форм власності, а також за технічним станом, використанням і утриманням житла, інженерних мереж і котелень;
 • за станом, розвитком, організацією та якістю надання населенню транспортних послуг та послуг зв’язку;
 • додержанням природоохоронного законодавства;
 • розробкою програми соціально-економічного розвитку громади;
 • розробкою поточних і перспективних програм капітального будівництва, переліків проектів будов, титульних списків будов та проектно-вишукувальних робіт;
 • упровадженням у будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;
 • дотриманням містобудівного законодавства, державних стандартів, норм і правил, раціональним використанням територіальних і матеріальних ресурсів, природного ландшафту, збереженням історичного середовища населених пунктів громади.

– У межах чинного законодавства відає питаннями:

 • організації роботи щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також бюджетних коштів на будівництво, ремонт і утримання об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього середовища;
 • залучення інвестицій у житлово-комунальну та транспортну галузь;
 • роботи підприємств, які забезпечують громаду тепловою енергією, водою, природним газом та електроенергією;
 • внесення пропозицій про встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зони санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;
 • сприяння розвитку міжнародного співробітництва у галузі екологічної безпеки;
 • організації роботи щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також бюджетних коштів на будівництво;
 • залучення інвестицій у будівельну галузь;
 • приватизації житлового фонду.

– Підписує фінансові, розрахункові документи та документи обов’язкової звітності.

Має право підпису на договорах: купівлі-продажу товарів, на виконання робіт і послуг; затвердження зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва, титулах будови (об’єкти) або титулах перехідної будови (об’єкти), внутрішньо-будівельних титулах будови (об’єкта), титулах на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва, календарних графіках робіт, планах фінансування робіт, дефектних актах, завдання на розробку проектно-кошторисної документації, актах приймання – виконання підрядних робіт та довідки про вартість виконаних робіт та витрат, актах прийому-передачі наданих послуг, накладних, товаро-транспортних накладних, документах, що підтверджують здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до законодавства у сфері державних закупівель, службових документах підготовлених для направлення до підприємств, установ, організацій та закладів незалежно від форми власності.

– Веде особистий прийом громадян.

– Безпосередньо спрямовує, координує і контролює діяльність структурних підрозділів міської ради:

 • відділ земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради;
 • відділ економіки, транспорту, інвестицій та туризму виконавчого апарату міської ради.

– У межах діючого законодавства:

 • відає питаннями організації контролю щодо забезпечення об’єктів соціально-культурного призначення та населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями;
 • координує діяльність підприємств, організацій і установ комунальної власності підвідомчих галузей, а також контролює виконання умов трудових контрактів, укладених з їхніми керівниками;

– Очолює:

 • комісію з контролю за якістю надання житлово-комунальних послуг;
 • комісію по обстеженню зелених насаджень;
 • орган приватизації державного житлового фонду;
 • постійно діючу міжвідомчу комісію з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання;
 • комісію із соціального страхування;
 • комісію з питань визначення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;
 • постійно діючу комісію з проведення обстежень житлово-побутових умов проживання громадян;
 • інші організаційні комісії, комітети та ради, які створюються на виконання покладених обов’язків та повноважень.

– Сприяє роботі комісій міської ради та її виконавчого комітету за профілем своєї діяльності.

– Вносить пропозиції щодо кандидатур на посади керівників комунальних підприємств, установ та організацій підвідомчих галузей.

– Вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з діяльністю міської ради та її виконавчих органів.


Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік 

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2022 рік 

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2021 рік 

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2019 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Відомості про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

ukУкраїнська