Оголошення про вибір виконавця робіт

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради оголошує конкурс з вибору виконавця робіт відповідно до Договору про партнерство №7.2/2024/001, укладеного 19.01.2024 року, між Благодійною організацією «ZIEDOT.LV» та Відділом:

  1. Поточний ремонт підвальних приміщень для облаштування найпростішого укриття в Корюківському ліцеї №3 Корюківської міської ради (ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи) (далі – роботи), згідно з завданням Замовника, для об’єкта КОРЮКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3 КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, який знаходиться за адресою: Україна, 15300, Чернігівська обл., Корюківський р-н, місто Корюківка, вулиця Шевченка, будинок 116-А (Додаток №1). Термін виконання робіт: 180 календарних днів.
  2. Поточний ремонт підвальних приміщень для облаштування найпростішого укриття в Наумівському ліцеї Корюківської міської ради (ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи) (далі – роботи), згідно з завданням Замовника, для об’єкта НАУМІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ  КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, який знаходиться за адресою: Україна, 15300, Чернігівська обл., Корюківський р-н, село Наумівка, вулиця Стрільця, будинок 1 (Додаток №2). Термін виконання робіт: 150 календарних днів.
  3. Поточний ремонт підвальних приміщень для облаштування найпростішого укриття в Сядринському ліцеї Корюківської міської ради (ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи) (далі – роботи), згідно з завданням Замовника, для об’єкта СЯДРИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ  КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, який знаходиться за адресою: Україна, 15300, Чернігівська обл., Корюківський р-н, село Сядрине, вулиця Генерала Білого, будинок 79 (Додаток №3). Термін виконання робіт: 150 календарних днів.

у відповідності до Відомостей об’ємів робіт (дефектних актів – додатки №1, №2, №3), які були надані за результатами обстеження вищенаведених об’єктів Благодійною організацією «ZIEDOT.LV».

З відомостями об’ємів робіт (дефектними актами) можна ознайомитись в оголошенні (Додатки №1, №2, №3), або у ВОКМтаС Корюківської міської ради за адресою: м. Корюківка, вул. Бульварна, 6.

ВИМОГИ ДО ВИКОНАВЦЯ РОБІТ:

1. Роботи повинні виконуватись з дотриманням ДСТУ, ДБН (в т.ч. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» та ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення»), НПАОП, Правил електро- та пожежної безпеки, Охорони праці та інших нормативних документів, що діють на території України. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам (в т.ч. ДБН В.2.2-9:2018 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.1.1-7:2016«Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»), Державним санітарним правилам і нормам та іншим нормативним документам, про що у складі пропозиції має бути наданий відповідний гарантійний лист.

Для розрахунку вартості робіт учасниками застосовуються ціни на матеріали, що склалися в регіоні на відповідну продукцію на момент підготовки своєї пропозиції.

Всі матеріали, обладнання і роботи, включені у пропозицію, повинні повністю відповідати відповідним міжнародним і вітчизняним правилам і стандартам. Ціни на матеріально-технічні ресурси повинні бути економічно обґрунтованими.

Гарантійний термін на матеріали, вироби, конструкції та обладнання, які будуть застосовуватися при виконанні робіт на об’єктах, встановлюються у відповідності з вимогами чинного законодавства та згідно гарантії заводу-виробника.

Матеріали та обладнання, які будуть використовуватись учасником для виконання робіт, повинні мати (якщо це передбачено чинним законодавством України) сертифікати якості (відповідності), висновки санітарно-епідеміологічної (санітарно-гігієнічної) експертизи тощо, про що у складі пропозиції надається гарантійний лист про надання зазначених документів під час виконання робіт. Вироби, обладнання та матеріали, які будуть застосовані підрядником, повинні бути новими, та такими, що не були у використанні.

 2. Агрегати, машини та механізми, що використовуються під час виконання робіт, за технічними і функціональними характеристиками повинні відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля, їх експлуатація повинна здійснюватися відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства.

3. По закінченні робіт з будівництва виконавцем робіт здійснюється очистка території від будівельного сміття, та не допускається його накопичення (що буде створювати незручності) в процесі виконання робіт. Для забезпечення нормального стану навколишнього середовища підрядник зобов’язується:

  • своєчасно запобігати виникненню аварійних ситуацій;
  • запобігати утворенню та зменшувати обсяги будівельних відходів;
  • здійснювати збирання, складування та вивезення відходів, які утворюються при проведенні робіт, визначених договірними зобов’язаннями;
  • після завершення будівельних робіт всі будівельні відходи необхідно вивозити на звалище;
  • не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт.

Відповідальність за виконання вимог екологічної безпеки  несе переможець конкурсу. Учасник у складі пропозиції повинен надати лист-згоду з умовами, зазначеними у цьому пункті.

4. Довідка про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій.
У довідці необхідно зазначити повний перелік матеріально-технічної бази, обладнання, механізмів, устаткування, машин тощо, які будуть використовуватись при виконанні робіт на об’єкті, є необхідним для виконання всіх робіт.

У разі відсутності власного обладнання, устаткування, автомобілів та/або матеріально- технічної бази тощо та використання їх на договірних умовах, про це зазначається у довідці із наданням документів, що підтверджують право користування обладнанням, устаткуванням, автомобілями та/або матеріально-технічною базою (договір оренди, договір про співпрацю, договір користування чи договір про надання послуг (або інші документи) з додатками і додатковими угодами).

5. Довідка про підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів
У довідці необхідно зазначити 1 (один) аналогічний договір, будівельні роботи за кожним із яких повинні бути виконані в повному обсязі, що підтверджується довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) та актами приймання-передачі будівельних робіт (форми – КБ-2в).

Учасник надає копію листа-відгуку відповідно до наданого аналогічного договору.

6. Довідка про підтвердження фінансової спроможності
На підтвердження фінансової спроможності учасник надає фінансову звітність за останній звітний період (рік) згідно Розділу ІІ. Склад та елементи фінансової звітності Наказу Міністерства Фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»» № 73 від 07.02.2013р., з відміткою відповідного органу (або копією квитанції про підтвердження подачі звітності в електронному вигляді), а саме:

– Баланс підприємства учасника (Форма № 1);

– Звіт про фінансові результати (Форма № 2);

– Звіту про рух грошових коштів (Форма № 3) у разі наявності;

– Податкової декларації платника єдиного податку (для фізичної особи-підприємця).

У разі якщо Учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати вказані документи, такий Учасник подає інші фінансові документи, що є документами фінансовій звітності та зазначає інформацію про законодавчі підстави для їх ведення. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Ті учасники, що працюють менше одного року надають документи на підтвердження фінансової спроможності за період роботи (з дня державної реєстрації створення Учасника і до дня оголошення цієї процедури закупівлі включно). Обсяг річного доходу (виручки) учасника повинен бути не менше ніж очікувана вартість предмета закупівлі.

Оплата за виконані роботи буде проводитись Благодійною організацією «ZIEDOT.LV» у іноземній валюті.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради залишає за собою право здійснювати контроль за виконанням робіт.

Термін прийому пропозицій від потенційних Виконавців робіт: до 09:00 год. 15 лютого 2024 року.

Засідання комісії з розгляду пропозицій та вибір Виконавця робіт відбудеться 16 лютого 2024 року о 12:00 год.

Додаток №1

Додаток №2

Додаток №3

 

ukУкраїнська