Інформація з обмеженим доступом

                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
08 листопада 2017 року № 191
(зі змінами, внесеними розпорядженням
міського голови від 06.05.2019 № 55)

 

Перелік відомостей, що становлять інформацію з обмеженим доступом (конфіденційну, таємну, службову) у Корюківській міській раді

1. До конфіденційної інформації належить інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Зазначена інформація може поширюватися  лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди – лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

2. До таємної інформації належить інформація, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

3. До службової інформації належать:

3.1. Інформація, що міститься в документах міської ради, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, чернетки, розроблені проекти рішень, якщо вони пов’язані з розробкою напрямку діяльності, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

3.2. Інформація стосовно cфери оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

3.3. Документи, що надійшли на адресу міської ради і містять інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій з грифом «Для службового користування».

3.4. Відомості, що містяться в службовій кореспонденції, утвореній в результаті опрацювання документів, що надійшли на адресу міської ради з грифом «Для службового користування».

3.5. Розпорядження з кадрових, організаційних та внутрішніх питань.             

3.6. Протоколи  нарад,  засідань.

3.7. Матеріали  службових  розслідувань  стосовно  посадових  осіб місцевого самоврядування.

3.8. Документи діловодства (номенклатура справ, журнали обліку, книги реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції, розносна книга для місцевої кореспонденції тощо).

3.9. Окремі відомості, зазначені  в особових справах, атестаційних  листах працівників, трудові книжки, відповідні облікові реєстри.

3.10. Документи про вчинення нотаріальних дій та державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, облікові реєстри.

3.11. Документи, пов’язані з державною реєстрацією юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідні облікові реєстри.

ukУкраїнська