Конкурси на заміщення вакантних посад

08.07.2022

Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора  Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  Корюківської міської ради Чернігівської області

Найменування і місцезнаходження закладу освіти Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Корюківської міської ради Чернігівської області.

Місце знаходження: 15352, Чернігівська область, Корюківський район, село Олександрівка, вулиця Центральна, будинок 116

Найменування посади та умови оплати праці Директор закладу загальної середньої освіти.

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005    № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу МОН від 15.04.1993  № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти».

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до цього Закону.
Вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі у конкурсі Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади директора комунального закладу освіти особисто подає такі документи:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;
 •  автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);
 •  довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Прийом документів здійснюється  Відділом освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради

з 05.07.2022 р. по 29.07.2022 р. включно до 17.00  за адресою: м. Корюківка, вул. Бульварна, 6

Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість Конкурсний відбір відбудеться – 05.08.2022 року  

 Конкурсний відбір проводиться поетапно:

 • Подання претендентами документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;

Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

 • перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;
 • приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;
 • оприлюднює на офіційному вебсайті засновника перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати).
 • Організація та забезпечення ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу.
 • перевірка знання законодавства  у сфері загальної середньої освіти;
 • перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання
 • публічна та відкрита презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

10.08.2022 р. – оприлюднення результатів конкурсного відбору (протягом 5 робочих днів після завершення конкурсного відбору)

 Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення – укладання трудового договору (контракту)  з переможцем конкурсу, підписання наказу про призначення на посаду директора закладу освіти.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адрес електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі Дзюба Олена Миколаївна, головний спеціаліст Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради;

Тел. (04657) 2-12-60

kor.osvita_otg@ukr.net


23.12.2021

The Koryukiv City Council announces a competition to fill the vacant position of state registrar of the state registration sector of the administrative services department of the executive apparatus of the Koryukiv City Council.

General requirements for applicants: Higher education in the specialty of law, fluency in the state language, knowledge of the basic principles of computer operation and relevant software tools.

Work experience in the field of law for at least three years or in the position of a state registrar or performing the functions of a state registrar for at least one year.

Documents are submitted by applicants in person within 30 calendar days from the date of the announcement of the competition at the address: str. Bulvarna, 6, Koryukivka, Chernihiv region, 15300. For additional information, call 2-12-42


07.10.2021

The Koryukiv City Council announces a competition to fill the vacant position провідного спеціаліста відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму виконавчого апарату Корюківської міської ради (фахівця з публічних закупівель).

General requirements for applicants: вища освіта не нижче ступеня бакалавра у галузі знань «Управління та адміністрування», «Право», вимоги до стажу роботи: не менше двох років досвіду роботи у сфері закупівель, вільне володіння державною мовою, знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.

Документи претендентами подаються особисто протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: вул. Бульварна, 6  м. Корюківка, Чернігівська область, 15300. Додаткова інформація за телефоном 2-12-42

За результатами іспиту на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму виконавчого апарату Корюківської міської ради переможцем визначено Жменьковську Марію Михайлівну.


19.08.2021

The Koryukiv City Council announces a competition to fill the vacant position провідного спеціаліста відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму виконавчого апарату Корюківської міської ради (фахівця з публічних закупівель).

General requirements for applicants: вища освіта не нижче ступеня бакалавра у галузі знань «Управління та адміністрування», «Право», вимоги до стажу роботи: не менше двох років досвіду роботи у сфері закупівель, вільне володіння державною мовою, знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.

Документи претендентами подаються особисто протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: вул. Бульварна, 6  м. Корюківка, Чернігівська область, 15300. Додаткова інформація за телефоном 2-12-42

За результатами іспиту на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму виконавчого апарату Корюківської міської ради (фахівця з публічних закупівель) Корюківської міської ради переможця не визначено.


05.08.2021

Корюківська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства Корюківської міської ради – головного архітектора.

General requirements for applicants: вища архітектурна освіта, стаж організаційної і професійної роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 5 років, вільне володіння державною мовою, знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.

Документи претендентами подаються особисто протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: вул.Бульварна, 6 м.Корюківка, Чернігівська область, 15300.

Додаткова інформація за телефоном: 2-12-42

За результатами іспиту на заміщення вакантної посади начальника відділу архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства Корюківської міської ради – головного архітектора переможцем визначено Лихотинську Лілію Анатоліївну.


29.04.2021

Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Корюківської загальноосвітньої школи І ступеня № 2 Корюківської міської ради Чернігівської області

Найменування і місцезнаходження закладу освіти Корюківська  загальноосвітня школа І ступеня № 2 Корюківської міської ради Чернігівської області.

Місце знаходження: 15300, вулиця Бульварна, будинок 5,  м. Корюківка, Корюківський  район, Чернігівська область

Найменування посади та умови оплати праці Директор закладу загальної середньої освіти.

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу МОН від 15.04.1993  № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти».

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до цього Закону.
Вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі у конкурсі Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади директора комунального закладу освіти особисто подає такі документи:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

– довідка про відсутність судимості;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Прийом документів здійснюється  Відділом освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради

з 01.05.2021 р. по 28.05.2021 р. включно до 17.00  за адресою: м. Корюківка, вул. Бульварна, 6

Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість Конкурсний відбір відбудеться – 08.06.2021р.   

 Конкурсний відбір проводиться поетапно:

– Подання претендентами документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;

Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

– перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимог

– приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;

– оприлюднює на офіційному вебсайті засновника перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати).

– Організація та забезпечення ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу.

– перевірка знання законодавства  у сфері загальної середньої освіти;

– перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання

– публічна та відкрита презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

15.06.2021 р. – оприлюднення результатів конкурсного відбору (протягом 5 робочих днів після завершення конкурсного відбору)

 Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення – укладання трудового договору (контракту)  з переможцем конкурсу, підписання наказу про призначення на посаду директора закладу освіти.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адрес електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі

Дзюба Олена Миколаївна, головний спеціаліст Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради;

Тел. (04657) 2-12-60

kor.osvita_otg@ukr.net


29.04.2021

Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Корюківської гімназії Корюківської міської ради Чернігівської області

Найменування і місцезнаходження закладу освіти Корюківська гімназія Корюківської міської ради Чернігівської області.

Місце знаходження: 15300, вулиця Бульварна, будинок 5, м. Корюківка, Корюківський  район, Чернігівська область

Найменування посади та умови оплати праці Директор закладу загальної середньої освіти.

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу МОН від 15.04.1993  № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти».

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до цього Закону.
Вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі у конкурсі Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади директора комунального закладу освіти особисто подає такі документи:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

– довідка про відсутність судимості;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Прийом документів здійснюється  Відділом освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради

з 01.05.2021 р. по 28.05.2021 р. включно до 17.00  за адресою: м. Корюківка, вул. Бульварна, 6

Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість Конкурсний відбір відбудеться – 08.06.2021р.   

 Конкурсний відбір проводиться поетапно:

– Подання претендентами документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;

Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

– перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимог

– приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;

– оприлюднює на офіційному вебсайті засновника перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати).

– Організація та забезпечення ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу.

– перевірка знання законодавства  у сфері загальної середньої освіти;

– перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання

– публічна та відкрита презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

15.06.2021 р. – оприлюднення результатів конкурсного відбору (протягом 5 робочих днів після завершення конкурсного відбору)

 Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення – укладання трудового договору (контракту)  з переможцем конкурсу, підписання наказу про призначення на посаду директора закладу освіти.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адрес електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі

Дзюба Олена Миколаївна, головний спеціаліст Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради;

Тел. (04657) 2-12-60

kor.osvita_otg@ukr.net


29.04.2021

Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади

        Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Корюківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1  Корюківської міської ради Чернігівської області

Найменування і місцезнаходження закладу освіти

Корюківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Корюківської міської ради Чернігівської області.

Місце знаходження: 15300, Чернігівська область, Корюківський район, м. Корюківка, вулиця Шевченка, будинок 54

Найменування посади та умови оплати праці Директор закладу загальної середньої освіти.

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу МОН від 15.04.1993  № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти».

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до цього Закону.
Вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі у конкурсі Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади директора комунального закладу освіти особисто подає такі документи:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

– довідка про відсутність судимості;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Прийом документів здійснюється  Відділом освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради

з 01.05.2021 р. по 28.05.2021 р. включно до 17.00  за адресою: м. Корюківка, вул. Бульварна, 6

Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість Конкурсний відбір відбудеться – 08.06.2021р.   

 Конкурсний відбір проводиться поетапно:

– Подання претендентами документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;

Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

– перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимог

– приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;

– оприлюднює на офіційному вебсайті засновника перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати).

– Організація та забезпечення ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу.

– перевірка знання законодавства  у сфері загальної середньої освіти;

– перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання

– публічна та відкрита презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

15.06.2021 р. – оприлюднення результатів конкурсного відбору (протягом 5 робочих днів після завершення конкурсного відбору)

 Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення – укладання трудового договору (контракту)  з переможцем конкурсу, підписання наказу про призначення на посаду директора закладу освіти.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адрес електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі

Дзюба Олена Миколаївна, головний спеціаліст Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради;

Тел. (04657) 2-12-60

kor.osvita_otg@ukr.net


26.04.2021

Корюківська міська рада оголошує конкурс на зайняття посади генерального директора Комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини»» Корюківської міської ради

Відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (зі змінами), Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівників комунальних закладів охорони здоров’я, що належать до комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, затвердженого рішенням п’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 22.04.2021 року №63-5/VIІІ «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівників комунальних закладів охорони здоров’я» Корюківська міська рада оголошує з 26 квітня 2021 року конкурс на зайняття посади:

– генерального директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини»» Корюківської міської ради

 Повне найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини»» Корюківської міської ради.

 Скорочене найменування закладу: Корюківський центр сімейної медицини

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 15300 Чернігівська обл., Корюківський район, м. Корюківка, вул. Шевченка, 101

Види економічної діяльності: КВЕД 86.10 «Діяльність лікарняних закладів».

Основним напрямом діяльності комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини»» Корюківської міської ради (надалі – Підприємство) є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я

Статут та Структура Підприємства  (додається)

Фінансово план Підприємства на 2021 рік  (додається)

Строки приймання документів для участі у конкурсі: документи приймаються до 17.00 год. 11 травня 2021 року включно.

Адреса приймання документів для участі у конкурсі: загальний відділ виконавчого апарату Корюківської міської ради: м. Корюківка, вул. Бульварна, 6,  (тел. 2-12-42, e-mail: koryukivka.rada@gmail.com).

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії:

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Інформація про місце та дату проведення конкурсу: засідання конкурсної комісії відбудеться 12 травня 2021 року (сесійна зала міської ради, 14:00);

Результати конкурсу будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Корюківської міської ради.

Вимоги до претендента на зайняття посади  генерального директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини»» Корюківської міської ради:

 • громадянство України;
 • вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спецiалiзацiя за фахом «Органiзацiя i управління охороною здоров’я»;
 • стаж роботи на керівних посадах – не менше 5 років;
 • вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань чинного законодавства (Конституція України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізація й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктура ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організація виробництва, праці та управління; етика ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасна наукова література та науково-практична періодика за фахом; методика визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіка менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я);
 • здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки; високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Вимоги до конкурсної пропозиції претендентів на зайняття посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини»» Корюківської міської ради:

конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

 • план реформування закладу протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці генерального директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини»» Корюківської міської ради (надалі – Керівник):

 • умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток Керівника визначаються за згодою Сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством;
 • за виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, згідно постанови КМУ від 19.05.1999 №859 (зі змінами) «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств», виходячи з установлених:

– посадового окладу в розмірі згідно штатного розпису за фактично відпрацьований час;

– підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);

– премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи підприємства;

– заробітна плата Керівника індексується відповідно до ЗУ «Про індексацію грошових доходів населення»;

– Керівнику дозволяється вести роботу за спеціальністю в межах робочого часу за основною посадою з виплатою 25% посадового окладу лікаря відповідної спеціальності;

– посадовий оклад Керівника може бути переглянутий у відповідності до змін умов оплати праці відповідно до чинного законодавства;

– Керівнику надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарні дні та додаткова відпустка тривалістю 7 календарних днів за ненормований робочий день згідно пункту 2 статті 8 Закону України «Про відпустки». До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога на оздоровлення під час надання основної щорічної відпустки згідно постанови КМУ від 11.05.2011 №524. Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки за погодженням з міським головою;

– у разі неналежного виконання умов цього контракту розмір надбавок, доплат зменшується або вони не виплачуються;

– Керівник підлягає всім видам забезпечення по соціальному (медичному) страхуванню.


01.04.2021

Корюківська міська рада оголошує конкурс про відбір кандидатур до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини»» Корюківської міської ради

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року  № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я органу» Корюківська міська рада з 01 квітня 2021 року розпочинає прийом пропозицій щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії  з проведення конкурсу на зайняття посади на зайняття посади:

До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:

– представники Корюківської міської ради;

– представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу;

– особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та (або) у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу).

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

– наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законодавством порядку;

– накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з  корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним  рішенням суду законної сили;

– наявність конфлікту інтересів згідно з Законом України ,,Про запобігання корупції”.

Документи, які подаються до Корюківської міської ради:

 – лист у довільній формі, підписаний головуючим на загальних зборах трудового колективу, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії;

 – витяг з протоколу загальних зборів про обрання зазначених кандидатур.

 Термін подання пропозицій до 19 квітня 2021 року.  Телефон для довідок: (04657) 2-12-42.


25.02.2021

The Koryukiv City Council announces a competition to fill the vacant position головного спеціаліста юридичного відділу виконавчого апарату Корюківської міської ради.

General requirements for applicants: вища освіта не нижче ступеня бакалавра у галузі знань «Право», без вимог до стажу роботи, вільне володіння державною мовою.

Документи претендентами подаються особисто протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: вул. Бульварна, 6   м. Корюківка, Чернігівська область, 15300. Додаткова інформація за телефоном 2-12-42


01.02.2021

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Білошицькослобідської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Корюківської міської ради Чернігівської області

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Білошицькослобідської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Корюківської міської ради Чернігівської області.

Адреса закладу освіти: 15320 с. Білошицька Слобода, вул. Шевченка, будинок 30, Корюківський район, Чернігівська  область, тел.(04657) 2-73-21  

У конкурсі можуть брати особи, які є громадянами України, мають вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан яких не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 Особи, які беруть участь у конкурсі подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Law of Ukraine «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку,
 • довідка про відсутність судимості;
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копії документів про вищу освіту;
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • мотиваційний лист складений у довільній формі.

Строк подання документів – dated 01.02.2021 року до 20.02.2021 року

Документи приймаються за адресою: 15300, м. Корюківка, вул. Бульварна, 6, Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради, e-mail: kor.osvita_otg@ukr.net

Перелік документів не є вичерпним. Особи можуть надавати інші документи, які, на їх думку, підтверджують професійні чи моральні якості. Особи, які подають документи, відповідають за достовірність поданої інформації.

Додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору можна отримати за телефоном (04657) 2-12-60 (контактна особа – Olena Nikolaevna Dzyuba)


14.01.2021

The Koryukiv City Council announces a competition to fill the vacant position провідного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Корюківської міської ради.

General requirements for applicants: вища освіта не нижче ступеня бакалавра у галузі знань «Управління та адміністрування», без вимог до стажу роботи, вільне володіння державною мовою, знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.

Документи претендентами подаються особисто протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: вул. Бульварна, 6  м. Корюківка, Чернігівська область, 15300.

Додаткова інформація за телефоном 2-12-42

За результатами іспиту на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Корюківської міської ради визначено Бондаренко Аллу Іванівну.


14.01.2021

The Koryukiv City Council announces a competition to fill the vacant position головного спеціаліста загального відділу виконавчого апарату Корюківської міської ради.

General requirements for applicants: вища освіта не нижче ступеня бакалавра, без вимог до стажу роботи, вільне володіння державною мовою, володіння іноземною мовою (англійською – обов’язково, німецькою – додаткова перевага), знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.

Документи претендентами подаються особисто протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: вул. Бульварна, 6,  м. Корюківка, Чернігівська область, 15300.

Додаткова інформація за телефоном 2-12-42

За результатами іспиту на заміщення вакантної посади головного спеціаліста загального відділу виконавчого апарату Корюківської міської ради визначено Рябця Романа Олександровича.


10.12.2020

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади

Корюківська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад адміністратора сектору адміністративних послуг виконавчого апарату Корюківської міської ради – 2 посади.

General requirements for applicants: Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, бакалавра, вільне володіння державною мовою, знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.

Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 1 року.

Документи претендентами подаються особисто протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: вул. Бульварна, 6 м. Корюківка, Чернігівська область, 15300.

Додаткова інформація за телефоном 2-12-42

За результатами іспиту на заміщення вакантних посад адміністратора сектору адміністративних послуг виконавчого апарату Корюківської міської ради визначено Полуницьку Світлану Валентинівну та Заєць Жанну Володиирівну.


10.12.2020

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади

Корюківська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу надання адміністративних послуг виконавчого апарату Корюківської міської ради.

General requirements for applicants: Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.

Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Документи претендентами подаються особисто протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: вул. Бульварна, 6 м. Корюківка, Чернігівська область, 15300.

Додаткова інформація за телефоном 2-12-42

За результатами іспиту на заміщення вакантної посади начальника відділу надання адміністративних послуг виконавчого апарату Корюківської міської ради визначено Олійник Світлану Олександрівну.


12.12.2019

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади

Корюківська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста загального відділу виконавчого апарату Корюківської міської ради.

General requirements for applicants: вища освіта не нижче ступеня бакалавра, без вимог до стажу роботи, вільне володіння державною мовою, знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.

Документи претендентами подаються особисто протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: вул. Бульварна, 6 м. Корюківка, Чернігівська область, 15300.

Додаткова інформація за телефоном: 2-12-42

За результатами іспиту на заміщення вакантної посади головного спеціаліста загального відділу виконавчого апарату Корюківської міської ради визначено Демяненко Ірину Віталіївну.


07.03.2019

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади

Корюківська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства Корюківської міської ради – головного архітектора.

General requirements for applicants: вища архітектурна освіта, стаж організаційної і професійної роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 5 років, вільне володіння державною мовою, знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.

Документи претендентами подаються особисто протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: вул.Бульварна, 6 м.Корюківка, Чернігівська область, 15300.

Додаткова інформація за телефоном: 2-12-42

За результатами іспиту на заміщення вакантної посади начальника відділу архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства Корюківської міської ради – головного архітектора переможцем визначено Єрмоленко Яну Сергіївну.


13.12.2018

Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора Корюківської публічної бібліотеки

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Корюківської публічної бібліотеки Корюківської міської ради (місце знаходження закладу: м.Корюківка, Корюківський район, Чернігівська  область). 

Загальні вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Особи, які беруть участь в конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подають такі документи:

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно доLaw of Ukraine «Про захист персональних даних»;

– автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

– копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

– проекти програм розвитку Корюківської публічної бібліотеки на один і п’ять років, у яких повинні бути чітко відображені заходи, які вживатимуться претендентом на вирішення проблем, а також заходи, що будуть вживатися з метою забезпечення фінансово-господарської стійкості закладу та підвищення ефективності його діяльності;

– два рекомендаційні листи довільної форми;

– мотиваційний лист довільної форми.

Документи приймаються за адресою: 15300, м. Корюківка, вул. Бульварна, 6, Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради,

 e-mail: kor.osvita_otg@ukr.net у встановлений законодавством строк (упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу).

Довідки за телефоном: 2-12-60, 2- 11-90

Перелік документів не є вичерпним. Особа може надавати інші документи, які, на її думку, підтверджують професійні чи моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

За результатами іспиту на заміщення вакантної посади директора Корюківської  публічної бібіліотеки Корюківської міської ради Чернігівської області переможцем визначено Доропій Світлану Іванівну.


08.11.2018

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади

Корюківська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного реєстратора юридичного відділу виконавчого апарату Корюківської міської ради.

General requirements for applicants: вільне володіння державною мовою, вища освіта за спеціальністю правознавство, стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування та державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років, знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.

Документи претендентами подаються особисто протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: вул.Бульварна, 6 м.Корюківка, Чернігівська область, 15300.

Додаткова інформація за телефоном: 2-12-42

За результатами іспиту на заміщення вакантної посади державного реєстратора юридичного відділу виконавчого апарату Корюківської міської ради переможцем визначено Кугук Альону Іванівну

en_GBEnglish (UK)