Перший заступник міського голови

Савченко Олександр Миколайович

перший заступник міського голови

Адреса: 15300 м. Корюківка, Чернігівська область, вул.Бульварна, 6

Телефон:+38 0(4657) 21556

Факс: +38 0(4657) 21476

Особистий прийом громадян: щосереди з 9.00. до 13.00. год.

* інформацію про здійснення прийому громадян можна завчасно дізнатися за вказаним телефоном або безпосередньо за особистим зверненням

Електронна пошта: shura.savchenko.73@gmail.com

 


 Біографія

Народився 4 березня 1973 року в c.Тільне Корюківського району Чернігівської області. Громадянин України.

Освіта: повна вища, з 1990 по 1995 рік навчання в Чернігівському державному педагогічному інституті ім. Т.Г.Шевченко; спеціальність: фізичне виховання.

Трудова діяльність: з грудня 1994  по квітень 2002 року – вчитель фізичного виховання; з квітня 2002 по вересень 2004 року – сільський голова Сядринської територіальної громади; з вересня 2004 по квітень 2006 року – директор ПСП «Праця» (с.Сядрине, Корюківського району); з квітня 2006 по травень 2013 року – сільський голова Сядринської територіальної громади; з серпня 2013 по травень 2015 року – приватний підприємець; з травня по грудень 2015 року – голова Корюківської районної державної адміністрації; з грудня 2015 по грудень 2016 року – голова Корюківської районної ради.

З 1 березня 2017 року − перший заступник міського голови.

Громадська робота: з 2015 по 2016 рік – депутат Корюківської районної ради; з 2016 по лютий 2017 року – депутат Корюківської міської ради


Основні функції та напрямки роботи:

– Забезпечує виконання повноважень виконавчих органів міської ради з питань реалізації державної економічної політики, виконання повноважень виконавчих органів міської ради у галузі бюджету, фінансів, виконання заходів економічного розвитку, забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств, ефективного використання усіх видів енергоносіїв та зменшення їх використання за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій, сприяє розвитку ринків капіталів, товарів та послуг, державної регуляторної політики, демонополізації, приватизації та реструктуризації господарюючих суб’єктів, реалізує інформаційну політику, спрямовану на відкритість та прозорість діяльності міської ради і її виконавчих органів, сприяє залученню інвестицій та формуванню позитивного іміджу громади.

– Координує діяльність виконавчих органів, виконавчого апарату ради та організацій, установ у сфері грошово-кредитних відносин, бюджетної, податкової, цінової.

– Забезпечує підготовку до розгляду міською радою проєктів міського бюджету та звіту про його виконання, змін до міського бюджету, зайнятості населення.

– Сприяє в оприлюдненні затверджених міською радою відповідних програм, міського бюджету, звітів.

– Координує роботу комісій з питань забезпечення наповнення бюджету, ефективного використання бюджетних коштів, розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету.

– Координує роботу щодо залучення додаткових надходжень коштів до міського бюджету та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів для виконання спільних проектів із фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, що стосується спільних інтересів територіальної громади.

– Бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів громади, аналізує і визначає тенденції розвитку фінансової бази громади.

– Підписує фінансові, розрахункові документи та документи обов’язкової звітності.

Має право підпису на договорах: на виконання робіт і послуг, оренди комунального майна, про відшкодування комунальних послуг, зведених кошторисних розрахунках вартості будівництва, об’єктних кошторисах, локальних кошторисах, титулах будови (об’єкти) або титулах перехідної будови (об’єкти), внутрішньо-будівельних титулах будови (об’єкта), титулах на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва, календарних графіках робіт, планах фінансування робіт, дефектних актах, проектно-кошторисній документації, актах приймання – виконання підрядних робіт та довідки про вартість виконаних робіт та витрат, накладних, товаро-транспортних накладних, документах, що підтверджують здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до законодавства у сфері державних закупівель, службових документах підготовлених для направлення до підприємств, установ, організацій та закладів незалежно від форми власності.

– Здійснює контроль та координує роботу щодо вирішення питань про надання пільг громадянам, матеріальної допомоги до свят та пам’ятних дат окремим категоріям громадян та малозабезпеченим верствам населення.

– Координує роботу виконавчих органів з питань розробки програм стратегічного розвитку та туризму.

– Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків.

– У межах чинного законодавства відає питаннями:

 • промислового виробництва, захисту вітчизняних виробників;
 • взаємодії з правоохоронними органами стосовно забезпечення законності і правопорядку;
 • торговельного і побутового обслуговування населення;
 • енергозбереження в бюджетних установах і організаціях;
 • управління майном територіальної громади, зокрема, у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження комунального майна;
 • розвитку підприємництва, формування та реалізації єдиної державної політики у сфері розвитку ринкових структур та малого і середнього підприємництва;
 • житлового стану, оформлення квартирного обліку;
 • розподілу житлової площі, збудованої за рахунок централізованих та нецентралізованих коштів з дольовою участю підприємств, організацій, установ, фізичних осіб чи житлово-будівельних кооперативів;
 • раціональним використанням та охороною земель у межах громади;
 • проведення земельних торгів;
 • розподілом соціального житла, перерозподілом звільненої житлової площі службового житла, для тимчасового проживання.

– Вносить пропозиції щодо укладання в установленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання продукції, виконання робіт або надання послуг за рахунок наявних коштів.

– Проводить наради з керівниками виконавчих органів, комунальних підприємств міської ради, міських органів державної виконавчої влади з поточних питань життєдіяльності громади.

– Організовує роботу щодо здійснення компенсації витрат транспортним підприємствам за перевезення пільгових категорій громадян, компенсації частини вартості проїзду по міському маршруту.

– Веде особистий прийом громадян.

– Безпосередньо спрямовує, координує і контролює діяльність структурних підрозділів міської ради:

 • відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради;
 • відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму виконавчого апарату міської ради;
 • фінансового відділу Корюківської міської ради;
 • відділу надання адміністративних послуг виконавчого апарату міської ради.

– Очолює:

 • адміністративну комісію;
 • комісію з житлових питань;
 • комісію по прийому відомчого житла в міську комунальну власність;
 • погоджувальну комісію;
 • постійно діючу комісію при виконкомі Корюківської міської ради з питань надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території Корюківської міської ради;
 • інші організаційні комісії, комітети та ради, які створюються на виконання покладених обов’язків та повноважень.

– Сприяє роботі комісій міської ради та її виконавчого комітету за профілем своєї діяльності.

– Вносить пропозиції щодо кандидатур на посади керівників комунальних підприємств, установ та організацій підвідомчих галузей.

– Вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з діяльністю міської ради та її виконавчих органів.


Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2019 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік

ukУкраїнська