Секретар ради

Плющ Анастасія Вікторівна

секретар Корюківської міської ради

Адреса: 15300, Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Бульварна, 6

Телефон: (04657) 21645

Факс: (04657) 21476

Електронна пошта: sekretar.koryukivka.rada@gmail.com

Особистий прийом громадян: щоп’ятниці з 9.00 год. до 13.00 год.

* інформацію про здійснення прийому громадян можна завчасно дізнатися за вказаним телефоном або безпосередньо за особистим зверненням

 


Біографія

Народилася 22 грудня 1986 року в м. Корюківка. Громадянка України.

Освіта: вища.

У 2008 році закінчила Національний аграрний університет, спеціальність – правознавство; кваліфікація – спеціаліст права.

У 2015 році закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України,  спеціальність – землеустрій та кадастр; кваліфікація − інженер-землевпорядник.

Трудова діяльність:

З 2006 по 2007 рік – комплектувальник деталей та виробів з паперу ВАТ “Корюківська фабрика технічних паперів”;

2008 рік – юрисконсульт ПСП “Злагода”;

З 2008 по 2010 рік – спеціаліст, спеціаліст ІІ категорії, головний спеціаліст-юрисконсульт Відділу Держкомзему у Корюківському районі Чернігівської області;

З 2010 по 2014 рік – головний спеціаліст-юрисконсульт Відділу Держземагентства у Корюківському районі Черінігівської області;

З 2014 по 2016 рік – начальник реєстраційної служби Корюківського районного управління юстиції Чернігівської області;

У 2016 році – заступник начальника Корюківського районного управління юстиції Чернігівської області з питань державної реєстрації; начальник відділу державної реєстрації, державний реєстратор Корюківської районної державної адміністрації

З 2016 по 2020 рік – юрисконсульт, начальник земельного відділу, начальник юридичного відділу ПСП “Червоний маяк”

З 2 грудня 2020 року – секретар Корюківської міської ради.


Основні функції та напрямки роботи:

– Організовує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням.

– Сприяє депутатам міської ради у здійсненні їхніх повноважень.

– Організовує за дорученням міської ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

– Веде особистий прийом громадян.

– У випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликає сесії міської ради, веде засідання ради та підписує протоколи сесій міської ради і прийняті нею рішення.

– У разі дострокового припинення повноважень або відсутності (відпустка, відрядження тощо) міського голови здійснює повноваження міського голови, зокрема:

  — проводить засідання виконавчого комітету ради та міської ради;

  –підписує рішення ради та виконавчого комітету;

  –представляє міську раду та виконавчий комітет у стосунках з органами державної влади, місцевого самоврядування, установами, підприємствами, організаціями;

  — укладає договори, вчиняє інші правочини від імені міської ради і виконавчого комітету відповідно до чинного законодавства;

  — підписує фінансові, розрахункові документи та документи обов’язкової звітності;

  — забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

  — забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

  — здійснює інші повноваження міського голови відповідно до чинного законодавства

– У межах діючого законодавства координує діяльність постійних та інших комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій.

– Забезпечує розгляд електронних петицій, що надійшли на адресу міської ради.

– Очолює:

  — атестаційну комісію Корюківської міської ради;

  — конкурсну комісію Корюківської міської ради;

  — комісію по врегулювання земельних спорів на території Корюківської міської ради;

  — інші організаційні комісії, комітети та ради, які створюються на виконання покладених обов’язків та повноважень.

– Сприяє роботі комісій міської ради та її виконавчого комітету за профілем своєї діяльності.

– Підписує фінансові, розрахункові документи та документи обов’язкової звітності.

– Має право підпису на договорах: купівлі-продажу товарів, на виконання робіт і послуг; затвердження зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва, титулах будови (об’єкти) або титулах перехідної будови (об’єкти), внутрішньо-будівельних титулах будови (об’єкта), титулах на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва, календарних графіках робіт, планах фінансування робіт, дефектних актах, завдання на розробку проектно-кошторисної документації, актах приймання – виконання підрядних робіт та довідки про вартість виконаних робіт та витрат, актах прийому-передачі наданих послуг, накладних, товаро-транспортних накладних, документах, що підтверджують здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до законодавства у сфері державних закупівель, службових документах підготовлених для направлення до підприємств, установ, організацій та закладів незалежно від форми власності.

– Вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її виконавчих органів.


Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2019 рік

ukУкраїнська