Перелік питань на знання законодавства України

  Додаток 1
розпорядження міського голови
від 26 січня 2017 року № 23

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України, Законів України
«Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про запобігання корупції», профільних законів

І. Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
 2. Форма правління в Україні (стаття 5).
 3. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 4. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
 5. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 6. Державні символи України (стаття 20).
 7. Конституційне право на працю, освіту, соціальний захист та  охорону здоров’я (стаття 43,46, 49, 53).
 8. Обов’язки громадянина України (статті 65-68).
 9. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 10. Правосуддя в Україні (стаття 124)
 11. Президент України (стаття 102, 103)
 12. Кабінет Міністрів України (статті 113, 114).
 13. Місцеві органи виконавчої влади (стаття 118).
 14. Територіальний устрій України (статті 132,133).
 15. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

 ІІ.  Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 1. Суб’єкти, на яких поширюються дія закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
 2. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4,5)
 3. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними (стаття 24).
 4. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
 1. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
 2. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
 3. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
 4. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 5. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 51², 51³).
 6. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 514).
 7. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).
 8. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
 9. Антикорупційна експертиза (стаття 55).
 10. Спеціальна перевірка (стаття 56).
 11. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення  (стаття 65¹).

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1. Поняття місцевого самоврядування, територіальних громад, місцевого референдуму (ст. 2, 6, 7).
 2. Система та основні принципи місцевого самоврядування (ст. 4, 5).
 3. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування. Виконавчі органи рад (ст. 10, 11).
 4. Організаційно – правова, матеріальна і  фінансова основи місцевого самоврядування (ст. 16).
 5. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (перелік).
 6. Сільський, селищний, міський   голова (ст. 12).
 7. Загальна компетенція сільських,   селищних,   міських   рад (ст. 25).
 8. Порядок формування рад (ст. 45).
 9. Депутат ради (ст. 49).
 10. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради (ст. 51).
 11. Право комунальної власності (ст. 60).
 12. Місцеві бюджети. (ст. 61).
 13. Доходи та видатки місцевих бюджетів (ст. 63, 64).
 14. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 59).
 15. Обов’язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 73).

ІV. Питання для перевірки знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (статті 1, 2 ).
 2. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3).
 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
 4. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування(стаття 8).
 5. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
 6. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, присяга посадових  осіб місцевого самоврядування ( статті 10, 11).
 7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на  службу в органах місцевого самоврядування (стаття 12).
 8. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13).
 9. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14).
 10. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15).
 11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
 12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
 13. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).
 14. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (стаття 21).
 15. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
ukУкраїнська