Розділи порталуПогода

Перелік адміністративних послуг

Реєстраційні послуги

 

Перелік адміністративних послуг,
які надаються через Відділ надання адміністративних послуг
виконавчого апарату Корюківської міської ради

(затверджений рішенням першої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 02.12.2020 року № 9-1/VІІІ)

​№

п/п

Назва адміністративної послуги​ Правові підстави для надання адміністративної послуги
1. ​Погодження місця розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
2. ​Видача паспорта прив’язки на розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
3. ​Продовження паспорта прив’язки на розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
4. ​Переоформлення паспорта прив’язки на розміщення тимчасової споруди Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
5. ​Внесення змін до паспорта прив’язки на розміщення тимчасової споруди Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
6. ​Видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
7. ​Переоформлення дозволу на порушення об’єктів благоустрою Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України  «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
8. ​Видача дубліката дозволу на порушення об’єктів благоустрою Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України  «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
9. ​Анулювання дозволу на порушення об’єктів благоустрою Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України  «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
10. ​Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
11. ​Внесення змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
12. ​Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
13. Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки​ Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
14. ​Видача дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
15. ​Присвоєння та зміни адреси об’єкта будівництва та об’єкта нерухомого майна Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Постанова КМУ «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності» від 27.03.2019 №367
16. ​Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами Закон України «Про рекламу», Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
17. ​Внесення змін у дозвіл на розміщення зовнішньої реклами Закон України «Про рекламу», Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
18. ​Видача дубліката дозволу на розміщення зовнішньої реклами Закон України «Про рекламу», Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
19. ​Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами Закон України «Про рекламу», Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
20. ​Продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами​ Закон України «Про рекламу», Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
21. Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами Закон України ««Про рекламу», Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
22. Дозвіл на використання місцевої символіки з комерційною метою Корюківської міської ради Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
23. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки Кодекс цивільного захисту України, Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
24. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру Закон України «Про Державний земельний кадастр»
25. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку Закон України «Про Державний земельний кадастр»
26. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу Закон України «Про Державний земельний кадастр»
27. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу Закон України «Про Державний земельний кадастр»
28. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу Закон України «Про Державний земельний кадастр»
29. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу Закон України «Про Державний земельний кадастр»
30. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу Закон України «Про Державний земельний кадастр»
31. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць Закон України «Про Державний земельний кадастр»
32. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель Закон України «Про Державний земельний кадастр»
33. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку Закон України «Про Державний земельний кадастр»
34. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території) Закон України «Про Державний земельний кадастр»
35. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Закон України «Про Державний земельний кадастр»
36. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою Закон України «Про землеустрій»
37. Видача довідки з державної статистичної звітності з кількісного обліку земель про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями Закону України «Про землеустрій»
38. ​Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання) Земельний кодекс України, Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»
39. ​Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки Закон України «Про оцінку земель»​
40. Видача висновку про погодження документації із землеустрою Закон України «Про Державний земельний кадастр»
41. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення державного земельного кадастру Закон України «Про Державний земельний кадастр»
42. Надання висновку за результатами інспекційного відвідування про цільове (нецільове) використання аліментів Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», ст.186 Сімейний кодекс України, п. 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Постановою КМУ від 17.06.2015 року № 423 (зі змінами); Наказ Міністерства соціальної політики України 15 листопада 2018 року № 1713 «Про затвердження Порядку здійснення органами опіки та піклування контролю за цільовим витрачанням аліментів на дитину»
43. Тимчасове влаштування дитини позбавленої батьківського піклування Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», п. 31, 32, 34 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою  КМУ від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»
44. Дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина Цивільний кодекс України, Сімейний кодекс України, Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005р. № 2342-IV, Закон України  «Про охорону дитинства» від 26.04.2001р. № 2402-ІІІ, Постанова КМУ від 24.09.2008р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», Положення про службу у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Корюківської міської ради від  24.01.2019 року № 472-16-VII
45. Надання висновку (рішення) органу опіки та піклування щодо визначення місця проживання дитини Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», ст.ст.19, 160, 161, 162 Сімейного кодексу України, ст.29 Цивільного кодексу України, п.72 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»
46. Надання висновку (рішення) органу опіки та піклування про доцільність (недоцільність) позбавлення батьківських прав громадян Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», ст. 150, 152, 164 Сімейного кодексу України, Постанова КМУ від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»
47. Надання висновку (рішення) органу опіки та піклування на визначення способів участі у вихованні дитини, побачення з дитиною та спілкування з нею того з батьків, хто проживає окремо П.1 ст. 23 Закон України  «Про місцеві державні адміністрації», ст. 1 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 4 Закон України  «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Сімейний кодекс України, Закон України  «Про охорону дитинства»
48. ​Призначення/ припинення опіки та піклування над дітьми – сиротами, дітьми позбавленими батьківського піклування Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закони України: «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
49. ​Створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу та влаштування дітей Сімейний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу» (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю» (зі змінами)
50. ​Видача довідки або витягу щодо підтвердження  статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування
Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,

Постанова Кабінету Міністрів України   від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

51. Видача висновку про доцільність усиновлення дитини дружини (чоловіка) Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»
52. Поновлення батьківських прав Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

53. Призначення опіки над майном дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

54. Підготовка клопотання про присвоєння багатодітним матерям              громади  почесного звання України «Мати-героїня» Закон України «Про державні нагороди України»
55. ​Встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми ​Закон України «Про протидію торгівлі людьми», Постанова від 23.05.2012

№ 417 «Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми», Постанова від 25.07.2012 № 660 «Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали торгівлі людьми», Постанова від 22.08.2012 № 783 «Про затвердження порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми»

56. Видача довідки стосовно виховання одним із батьків до 6-ти річного віку дитини-інваліда.
57. Видача довідки багатодітній матері стосовно народження та виховання до 8-ми річного віку дітей.
58. Надання та припинення користування земельними ділянками Земельний кодекс України,

Закон України «Про землеустрій», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

59. Надання земельної ділянки під встановлення металевого гаража в оренду Земельний кодекс України,

Закон України «Про землеустрій», Закон України «Про оренду землі», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

60. Надання земельної ділянки під городництво в оренду Земельний кодекс України,

Закон України «Про землеустрій», Закон України «Про оренду землі», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

61. Надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою    для послідуючої передачі у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) Земельний кодекс України,

Закон України «Про землеустрій», Закон України «Про оренду землі», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

62. Надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою    для послідуючої передачі у власність для ведення особистого селянського господарства Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

63. Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

64. Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

65. Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

66. Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для

індивідуального дачного будівництва для ведення садівництва.

Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

67. Про затвердження технічної документації землеустрою та передачі земельної ділянки у власність для

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд

Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

68. Про затвердження технічної документації землеустрою та передачі земельної ділянки у власність для  ведення особистого селянського господарства Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

69. Про затвердження проекту землеустрою та передачі земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

70. Про затвердження проекту землеустрою та передачі земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

71. Про затвердження проекту землеустрою та передачі земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

72. Про затвердження проекту землеустрою та передачі земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва для ведення садівництва. Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

73. Надання дозволу на розробку технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

74. Затвердження технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки та надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою на яку поширюється право сервітуту Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

75. Затвердження технічної документації  на яку поширюється право сервітуту та укладення договору особистого строкового сервітуту на земельну ділянку Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

76. Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про оренду землі»

77. Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про оренду землі»

78. Затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки в оренду Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про оренду землі», Податковий кодекс України

79. Затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянку в постійне користування Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

80. Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового використання земельної ділянки Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

81. Затвердження проекту землеустрою із зміною цільового використання земельної ділянки та надання її в оренду, в постійне користування, у власність Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про оренду землі», Податковий кодекс України

82. Надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо надання земельної ділянки в оренду Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про оренду землі

83. Продовження попередніх договорів на земельну ділянку Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

84. Заключення попередніх договорів на земельну ділянку Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

85. Надання дозволу на технічну документацію землеустрою на поділ земельної ділянки Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

86. Надання дозволу на технічну документацію землеустрою на об’єднання земельної ділянки Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

87. Затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

88. Затвердження технічної документації землеустрою щодо об’єднання земельної ділянки Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

89. Дозвіл на розробку технічної документації на встановлення (відновлення) меж земельної ділянки Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

90. Надання дозволу на проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

91. Продаж земельної ділянки на території Корюківської міської ради Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

92. Довідка про відсутність особи членом особистого селянського господарства Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

93. Довідка про наявність земельної ділянки до Управління праці та соціального захисту населення Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

94. Довідка про наявність земельної ділянки для приватизації або кадастрового номера Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

95. Довідка про невикористане право на приватизацію земельної ділянки Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

96. Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування) ​Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»​
97. ​Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань (крім громадського формування) ​Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»​
98. ​Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи ​(крім громадського формування) ​Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»​​
99. ​Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування) ​Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
100. ​Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування) ​​Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»​
101. ​Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування) ​Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»​​
102. ​Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування) ​Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»​
103. ​Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування) ​Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»​​
104. ​Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування) ​Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»​​​
105. ​Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування) ​​Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»​​​
106. ​Державна  реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування) ​​Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»​​​​
107. ​Державна  реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування) ​​​Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»​
108. ​Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування) ​​​​Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»​​
109. ​Державна  реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім  громадського формування) ​​​​​Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»​
110. ​Державна реєстрація фізичної особи – підприємцем​ ​Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
111. ​Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань​ ​Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
112. ​Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ​ ​Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»​​
113. ​Державна  реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням​ ​Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»​​​
114. ​Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань​ ​​Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»​​​
115. ​Державна реєстрація створення юридичної особи-державного органу, державна реєстрація створення, припинення, внесення змін до відомостей про юридичну особу-місцеву раду, виконавчий комітет місцевої ради, виконавчий орган місцевої ради ​​​Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»​
116. ​Виправлення  помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру ​Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»​​
117. ​Державна реєстрація права власності на нерухоме майно Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
118. ​Державна реєстрація іншого (відмінного від права власності)  речового права на нерухоме майно Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
119. ​Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
120. ​Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно​ Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
121. ​Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у разі визначення часток у праві спільної власності чи їх зміни, зміни суб’єкта управління об’єктами державної власності, зміни правонабувача речового права, похідного від права власності, строку дії такого речового права, а також зміни обтяжувача, особи, в інтересах якої встановлено обтяження речових прав, чи зміни умов обтяження Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
122. ​Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки з вини державного реєстратора Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
123. ​Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки не з вини державного реєстратора Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
124. ​Внесення запису про скасування державної реєстрації прав Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
125. ​Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за рішенням суду)  ​ Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
126. Державна реєстрація обтяження речового права на нерухоме майно Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
127. Заява власника об’єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій, заява власника об’єкта нерухомого майна про відкликання заяви про заборону вчинення реєстраційних дій Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
128. Виконання рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, рішення суду про скасування заборони вчинення реєстаційних дій Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
129. ​Реєстрація місця проживання Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
130. ​Зняття з реєстрації місця проживання Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
131. ​Видача довідки про реєстрацію місця проживання Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
132. ​Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
132. ​ Видача довідки про склад сім’ї                    (зареєстрованих у житловому будинку осіб​) Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
133. Внесення до паспортів громадян України зміни назв перейменованих вулиць, провулків, нумерації будинків. Закон України «Про декомунізацію», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова КМУ від 02.03.2016 року №207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»
134. Видача довідок на запити : нотаріусів, судів, поліції Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
136. ​Постановка на квартирний облік Житловий кодекс УРСР, Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджені постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470
137. ​Надання довідок про перебування            (чи не перебування) на квартирному обліку Житловий кодекс УРСР, Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджені постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470
138. ​Внесення змін до облікових справ на квартирному обліку​ Житловий кодекс УРСР, Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджені постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470
139. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку​ Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою ВРУ «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» від 26.06.1992 № 2503-ХІІ, Наказ МВС № 320 від 13.04.2012 «Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України»​
140. ​Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку ​Закони України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про громадянство України», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», Положення про паспорт громадянина України, затверджене Постановою ВРУ «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» від 26.06.1992 № 2503-ХІІ
141. ​Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) у зв’язку:

зі зміною інформації, внесеної до паспорта  (ПІБ, дати народження, місця народження);

виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;

непридатності паспорта для подальшого використання;

досягнення 25- чи 45-річного віку особою, яка має паспорт зразка 1994 року (за бажанням)

Закони України «Про Єдиний державний демографічний реєстр  та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про громадянство України», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», Положення про паспорт громадянина України, затверджене Постановою ВРУ «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» від 26.06.1992 № 2503-ХІІ, Декрет КМУ «Про державне мито» від 21.01.1993 року №7-93
142. ​Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм

у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки) у зв’язку:
– зі зміною інформації, внесеної до паспорта  (крім додаткової змінної інформації);

– отримання РНОКПП або повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера (за бажанням);

– виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;

– закінчення строку дії паспорта;

непридатності паспорта для подальшого використання

​Закони України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про громадянство України», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», Положення про паспорт громадянина України, затверджене Постановою ВРУ «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» від 26.06.1992 № 2503-ХІІ, Декрет КМУ «Про державне мито» від 21.01.1993 року №7-93
143. ​Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України (у формі картки) ​​Закони України «Про Єдиний державний демографічний реєстр  та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про громадянство України», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», Положення про паспорт громадянина України, затверджене Постановою ВРУ «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» від 26.06.1992 № 2503-ХІІ, Декрет КМУ «Про державне мито» від 21.01.1993 року №7-93
144. Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду закордон з безконтактним електронним носієм ​Закони України «Про Єдиний державний демографічний реєстр  та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про громадянство України», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», Положення про паспорт громадянина України, затверджене Постановою ВРУ «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» від 26.06.1992 № 2503-ХІІ
145. ​Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм замість втраченого або викраденого Закони України «Про Єдиний державний демографічний реєстр  та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про громадянство України», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», Положення про паспорт громадянина України, затверджене Постановою ВРУ «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» від 26.06.1992 № 2503-ХІІ
146. Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм у зв’язку з обміном у разі:

1) зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон;

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон;

3) закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон;

4) непридатності паспорта длявиїзду за кордон для подальшого використання

Закони України «Про Єдиний державний демографічний реєстр  та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про громадянство України», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», Положення про паспорт громадянина України, затверджене Постановою ВРУ «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» від 26.06.1992 № 2503-ХІІ
147. Державна реєстрація створення громадського об’єднання ​Закон України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за №200/28330​
148. ​Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів​ ​Закон України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за №200/28330​
149. ​Державна реєстрація включення відомостей про громадське об’єднання,  зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань​ ​​Закон України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за №200/28330​
150. ​Державна реєстрація створення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи​ ​Закон України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за №200/28330​​
151. Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ​Закон України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за №200/28330
152. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання​ ​Закон України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за №200/28330
153. Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання​ ​​Закон України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за №200/28330
154. ​Державна реєстрація підтвердження   всеукраїнського статусу громадського об’єднання​ ​​Закон України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за №200/28330​
155. ​Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського​
об’єднання
​Закон України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за №200/28330​
156. ​Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об’єднання ​Закон України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за №200/28330​
157. ​Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання​ ​Закон України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за №200/28330​
158. ​Держа вна реєстрація рішення про припинення громадського об’єднання​ ​Закон України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за №200/28330​
159. ​Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його ліквідації​ ​Закон України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за №200/28330​
160. ​Державна
реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його реорганізації​
​Закон України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за №200/28330​
161. ​Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання ​Закон України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за №200/28330​
162. ​Державна реєстрація рішення про відміну про припинення громадського об’єднання ​Закон України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за №200/28330​
163. ​Державна реєстрація припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи ​Закон України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за №200/28330​​
164. ​Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи ​Закон України «Про політичні партії в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330
165. ​Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи , що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичнихосіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ​Закон України «Про політичні партії в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330
166. ​Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи ​Закон України «Про політичні партії в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330
167. ​Видача дозволу на виконання будівельних робіт ​Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт, затверджений постановою КМУ від 13.04.2011 №466 «Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт»
168. ​Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт, затверджений постановою КМУ від 13.04.2011 №466 «Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт»
169. ​Внесення змін до декларації проготовність об’єкта до експлуатації Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт, затверджений постановою КМУ від 13.04.2011 №466 «Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт»
170. ​Видача сертифіката у разі прийняття в експлуатаціюзакінченого будівництвом об’єкта Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт, затверджений постановою КМУ від 13.04.2011 №466 «Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт»
171. Державна реєстрація народження фізичної особи  та її  походження Цивільний кодекс України;

Сімейний кодекс України;

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»

172. Державна реєстрація шлюбу Цивільний кодекс України;

Сімейний кодекс України;

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»

173. Державна реєстрація розірвання шлюбу Цивільний кодекс України;

Сімейний кодекс України;

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»

174. Державна реєстрація зміни імені Цивільний кодекс України;

Сімейний кодекс України;

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»

175. Внесення змін та доповнень до актового запису цивільного стану, їх поновлення та анулювання Сімейний кодекс України;

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»

176. Державна реєстрація смерті Цивільний кодекс України;

Сімейний кодекс України;

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»

177. Комплексна послуга «єМалятко» Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. №691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини».

Порядок надання комплексної послуги «єМалятко» затверджений постановою КМУ від 27.12.2019 р. №1166».

178. Посвідчення заповітів (крім секретних) Закон України «Про нотаріат»
179.  Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них  Закон України «Про нотаріат»
180.  Засвідчення справжності підпису на документах  Закон України «Про нотаріат»
181. Надання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11ю1992 №2811-ХІІ.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001  № 1751 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”.

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920; наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.03.2002 № 93 „Про затвердження форм облікової документації щодо призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, та інструкцій щодо їх заповнення”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.04.2002 за № 346/6634

182. Надання державної допомоги при народженні дитини Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ.

Постанова Кабінету Міністрів України від  27.12.2001  № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”.

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920

183. Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Положення про порядок призначення житлових субсидій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами) (далі – Положення)

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження форми Заяви про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі через АТ «Ощадбан» та Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії» від 02.05.2018 № 604, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.05.2018 за № 548/32000

184. Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ.                                                              Постанова Кабінету Міністрів України від  27.12.2001  № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми».

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920; наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 № 204 «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням всіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.08.2003 за № 709/8030; Методика обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.02.2002 за № 112/6400.

185. Надання державної допомоги на дітей одиноким матерям Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ.                                                              Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001  № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми».
186. Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920; наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 № 204 «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням всіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.08.2003 за № 709/8030; Методика обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.02.2002 за № 112/6400.
187. Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства І групи Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»  від 16.11.2000 № 2109-IІІ (зі змінами).Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.2002 № 226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.05.2002 за № 466/6754 (зі змінами); наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920.
188. Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи Закон України „Про державну соціальну Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»  від 16.11.2000 №2109-IІІ (зі змінами). Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.2002 № 226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.05.2002 за № 466/6754 (зі змінами); наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920.
189. Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»  від 16.11.2000 №2109-IІІ (зі змінами).          Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.2002 № 226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.05.2002 за № 466/6754 (зі змінами); наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920.
190. Надання державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»  від 16.11.2000 №2109-IІІ (зі змінами).          Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.2002 № 226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.05.2002 за № 466/6754 (зі змінами); наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920.
191. Надання державної соціальної допомоги у вигляді надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»  від 16.11.2000 №2109-IІІ (зі змінами).          Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.2002 № 226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.05.2002 за № 466/6754 (зі змінами); наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920.
192. Надання державної соціальної допомоги у вигляді надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства підгрупи Б І групи Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»  від 16.11.2000 №2109-IІІ (зі змінами).          Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.2002 № 226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.05.2002 за № 466/6754 (зі змінами); наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920.
193. Надання державної соціальної допомоги одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ і ІІІ груп, які за висновком ЛКК закладу охорону здоров’я потребують постійного стороннього догляду Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»  від 16.11.2000 №2109-IІІ (зі змінами).          Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.2002 № 226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.05.2002 за № 466/6754 (зі змінами); наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920.
194. Надання державної соціальної допомоги у вигляді надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 6 років Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»  від 16.11.2000 №2109-IІІ (зі змінами).          Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.2002 № 226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.05.2002 за № 466/6754 (зі змінами); наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920.
195. Надання державної соціальної допомоги у вигляді надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»  від 16.11.2000 №2109-IІІ (зі змінами).          Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.2002 № 226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.05.2002 за № 466/6754 (зі змінами); наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920.
196. Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю І групи, які не мають права на пенсію Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII.

Наказ Мінсоцполітики від 21.09.2015 № 946 «Про затвердження форми та Порядку видачі довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.10.2015 за № 1198/27643.

197. Надання державної соціальної допомоги жінкам, яким присвоєно звання України «Мати-героїня», які не мають права на пенсію Указ Президента України від 25.12.2007 №1254 «Про  одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».                                        Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 268 «Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», та одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми».        Наказ Міністерства соціальної політики України від 06.02.2012 № 59 «Про затвердження форм заявки про виділення бюджетних коштів, відомості виплати та звіту про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.02.2012 за

№ 276/20589.

198. Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю ІІ групи, які не мають права на пенсію Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»від 21.03.1991 № 875-XII.

Наказ Мінсоцполітики від 21.09.2015 № 946 «Про затвердження форми та Порядку видачі довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.10.2015 за № 1198/27643.

199. Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю ІІІ групи, які не мають права на пенсію Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»від 21.03.1991 № 875-XII.

Наказ Мінсоцполітики від 21.09.2015 № 946 «Про затвердження форми та Порядку видачі довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.10.2015 за № 1198/27643.

200. Надання державної соціальної допомоги священнослужителям, церковнослужителям, які не мають права на пенсію Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920.
201. Надання державної соціальної допомоги особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги, які не мають права на пенсію Закони України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 № 2148-VIII.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1098 «Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату»

202. Надання державної соціальної допомоги дитині померлого годувальника, яка не має права на пенсію Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001  № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми».

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920.

203. Надання державної соціальної допомоги на догляд одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК закладу охорони здоров’я потребують постійного стороннього догляду (крім осіб з інвалідністю І групи) , які не мають права на пенсію Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»від 01.06.2000 № 1768- ІІІ.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям».

204. Надання державної соціальної допомоги на догляд малозабезпеченим особам з інвалідністю підгрупи А І групи, які не мають права на пенсію Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768- ІІІ.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 №250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям».

205. Надання державної соціальної допомоги на догляд малозабезпеченим особам з інвалідністю підгрупи Б І групи, які не мають права на пенсію Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768- ІІІ.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям».

206. Надання тимчасової державної допомоги дітям Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920.
207. Надання допомоги на догляд (щомісячну грошову допомогу особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним) Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 № 1489- IІІ (зі змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 № 1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею».

Наказ Міністерства соціальної політики України від  21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920; Методика обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затверджена наказом  Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.02.2002 за № 112/6400.

208. Надання компенсаційної виплати  фізичній особі, яка надає соціальні послуги Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги».
209. Надання одноразової винагороди жінці, якій присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» Указ Президента України від 25.12.2007 №1254 «Про  одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня». Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 268 «Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», та одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми».

Наказ Міністерства соціальної політики України від 06.02.2012 № 59 «Про затвердження форм заявки про виділення бюджетних коштів, відомості виплати та звіту про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.02.2012 за № 276/20589.

210. Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату Закони України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 № 2148-VIII.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1098 «Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату».

211. Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІI. Постанова Кабінет Міністрів України від 13.03.2019 № 250 «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям»; постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2002  № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій державного бюджету». Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920.
212. Надання допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку Постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 р. №329 «Про затвердження порядку виплати допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку».
213. Надання матеріальної допомоги жителям громади Про затвердження Положення про порядок  та умови надання громадянам адресної матеріальної допомоги
Мапа міста
Мапа міста
Путівник Корюківщиною
Корисні посилання

Портал об’єднаних громад України

Анонси
Січень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031